6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Contingut de l'apartat ‘ Documents Comissió 2 ’

Aportació als treballs de la Comissió 2.

Per a la propera etapa crec que hauríem d’incloure la horitzontalitat en tant que manera (eina) de treball i també de decisió en l’esperit de cada cop anar sent una mica més moviment polític i social. Que pugui passar d’una voluntat a una realitat.

Emprar la horitzontalitat en els diferents espais de treball, reflexió i organització de la nostra organització i que aquesta impregni els espais de treball, d’elaboració i compartir experiències entre afiliats i afiliades, activistes, amics i amigues, votants, coordinar treballs, propostes…

Un bon encert va ser la nova fitxa d’afiliació que demana a les persones que s’afilien, quins son els temes d’interès i/o que els /les agradaria treballar. Això ens dona una idea, si no es tracta d’una persona que s’acosta a partir d’una lluita temàtica específica. El pas que ens cal donar, no és sols que la tindrem informada de les activitats que sobre la determinada matèria se li pugui donar… sinó que el paper a jugar per els àmbits de treball o àrees adquireix un paper important. Cal interactuar.
[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Intentaré seguir concretant propostes en la línia d’algunes de les aportacions ja fetes per Julián, Alba, Toni C., Carlos del Barrio.

Per ser una EUiA més Jove ens cal abandonar definitivament les pors i les prevencions cap als nous moviments socials que existeixen i els que sortiran degut a les difícils condicions que imposa la crisi. Des de les àrees/àmbits/grups de treball cal anar a buscar a aquests moviments, debatre i incorporar les propostes que creiem defensen la nostra gent. Teixint una aliança entre el teixit associatiu sindical, el social i el polític. Per això cal voluntat política i recursos.

Més que crear moviments socials afins a la nostra organització cal sumar-se als ja existents i promoure la coordinació dins de l’àmbit de lluita.

Proposo que les coordinacions o responsabilitats siguin compartides, dures persones, sempre que sigui possible, per fomentar la paritat i la formació de noves coordinadores, establint una renovació intercalada i rotativa on tothom que estigui disposat pugui exercir la coordinació.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Prem aquí i consulta l’acta de la Comissió 2 (01.02.12)

Pròxima reunió de la Comissió 2:
Dimecres 8 a les 18h a la Seu Nacional d’EUiA