6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Lideratge

febrer 9, 2012 Opinions/Articles Comentaris

La profunditat de la crisi ens porta a debatre sobre la necessitat de com fer-li front, tant a l’Autonomia de Catalunya com a l’estat.

Les propostes i les aliances formen part de la lluita a carrer. A Catalunya hi ha la Plataforma contra les retallades i tot d’Entitats i organismes socials i cívics, com el 15 M, que es plantegen sobre quines bases i com aplegar el màxim de forces. La darrera manifestació que va aplegar al Fòrum Social Català i a la plataforma contra les retallades mostra la tendència unitària. A l’estat són els sindicats que estan fent moviments per confluir en una plataforma estatal en defensa dels serveis públics, amb una composició social, política i ciutadana.

Quan es tracta la idea d’un front ampli en el que hi pugui participar totes les classes i segments socials ens cal plantejant-se el tipus de propostes i objectius a defensar, les components socials que en formaran part, i quin sector social imprimirà el lideratge.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Una de les noves senyals polítiques que convenen és aconseguir una dona a la coordinació general del moviment EUiA. Una coordinació formada amb un equip crític, col·legiat i compartit.
En gairebé 14 anys EUiA ha tingut dos presidents i dos coordinadors, tots quatre homes.
En els primers quatre anys fins a la tercera assemblea varem establir un sistema de presidència i coordinació. La cosa va grinyolar per la dificultat d’aconseguir un treball en equip compartit que fomentés el consens i la construcció de moviment alternatiu. A la tercera assemblea es va passar a coordinador únic. La tendència a estructurar-se com a partit, a jerarquitzar-se de dalt a baix, va anar incrementant-se a mesura que la direcció política progressava en les institucions.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Aportació als treballs de la Comissió 2.

Per a la propera etapa crec que hauríem d’incloure la horitzontalitat en tant que manera (eina) de treball i també de decisió en l’esperit de cada cop anar sent una mica més moviment polític i social. Que pugui passar d’una voluntat a una realitat.

Emprar la horitzontalitat en els diferents espais de treball, reflexió i organització de la nostra organització i que aquesta impregni els espais de treball, d’elaboració i compartir experiències entre afiliats i afiliades, activistes, amics i amigues, votants, coordinar treballs, propostes…

Un bon encert va ser la nova fitxa d’afiliació que demana a les persones que s’afilien, quins son els temes d’interès i/o que els /les agradaria treballar. Això ens dona una idea, si no es tracta d’una persona que s’acosta a partir d’una lluita temàtica específica. El pas que ens cal donar, no és sols que la tindrem informada de les activitats que sobre la determinada matèria se li pugui donar… sinó que el paper a jugar per els àmbits de treball o àrees adquireix un paper important. Cal interactuar.
[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Intentaré seguir concretant propostes en la línia d’algunes de les aportacions ja fetes per Julián, Alba, Toni C., Carlos del Barrio.

Per ser una EUiA més Jove ens cal abandonar definitivament les pors i les prevencions cap als nous moviments socials que existeixen i els que sortiran degut a les difícils condicions que imposa la crisi. Des de les àrees/àmbits/grups de treball cal anar a buscar a aquests moviments, debatre i incorporar les propostes que creiem defensen la nostra gent. Teixint una aliança entre el teixit associatiu sindical, el social i el polític. Per això cal voluntat política i recursos.

Més que crear moviments socials afins a la nostra organització cal sumar-se als ja existents i promoure la coordinació dins de l’àmbit de lluita.

Proposo que les coordinacions o responsabilitats siguin compartides, dures persones, sempre que sigui possible, per fomentar la paritat i la formació de noves coordinadores, establint una renovació intercalada i rotativa on tothom que estigui disposat pugui exercir la coordinació.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

El sistema capitalista, amb la seva lògica de maximitzar el benefici, actua explotant el factor treball i els recursos naturals. La contradicció entre capital i treball es complementa amb la contradicció entre capital i medi ambient, i ambdues segueixen la mateixa lògica. Pensem per tant que l’aportació de l’ecologisme polític ha de ser necessàriament anticapitalista. Apostem per un canvi de sistema econòmic que permeti la superació de tota explotació i que situï en el centre de la seva actuació a les persones i a la naturalesa.

En el moment actual, defensem la intervenció de l’Estat sobre el mercat per aconseguir la millora del medi ambient. La nostra prioritat és avançar cap a un canvi de model productiu més sostenible. Mentrestant, defensem la regulació directa que impedeixi la contaminació, i només en segona instància proposem la penalització de la contaminació mitjançant el sistema fiscal. El primer principi és el de no contaminar, només després podem parlar de ‘qui contamina, paga’.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Benvolguda Anna Rubio,

Les propostes, quan s’escriuen ràpida i telegràficament, no sempre es fan entendre bé, per això moltes vegades son difícils de comprendre.
Crec que planteges dues qüestions en termes de dubtes.

  • La primera és en relació amb els cicles, conferencies i debats: quines són les diferencies entre ells? com s’organitzen? qui els organitza? …(etc).
  • La segona aborda el tema: que s’entén per societat civil?

La primera qüestió.

  1. El caràcter de conferència o debat depèn de qui organitza l’activitat, que al mateix temps es qui defineix les característiques de la trobada.
  2. Sempre hem de tenir present que les trobades en el marc de la Fundació l’Alternativa no substitueixen les comissions congressuals d’elaboració, ni les comissions del Consell Nacional, ni las assemblees territorials i dels sectors.
  3. Aquestes activitats que es realitzen a la Fundació són únicament una reflexió complementaria per aprofundir al servei de les assemblees.
  4. Tenim tres cicles, espais o àmbits. Els pots anomenar com vulguis.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Per participar a la llista distribució de la Comissió de Comunicació (google groups):

Només cal solicitar l’alta a:
http://groups.google.com/group/euia6a_comissio_comunicacio

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Aliances polítiques i socials. Majories de progrés a Catalunya, Espanya, i Europa (balanç de l’experiència del Govern d’Entesa, compromís amb IU i altres forces d’esquerres de l’Estat espanyol, el PEE i la política europea…).

Per treballar en la comissió 4: euia6a_comissio4@googlegroups.com

Amb la participació de 22 persones -9 d’elles dones- va iniciar els seus treballs la
Comissió 4 euia6a.

Pròxima reunió, d’aquesta comissió 4, Divendres 10, a les 18h.

Tot i iniciar-se en quedar utilitzar la primera trobada per a pluja d’idees, es va
anar barrejant pluja d’idees amb propostes de mètode de treball i preguntes per a
respondre’ns. Fins i tot el títol i continguts genèrics per a aquesta comissió
senyalada en el document aprovat pel CN, que és “Aliances i majories progressistes a
Catalunya, Espanya i Europa” -1.4.- Majories progressistes (balanç del Govern
d’Entesa i horitzó 2014)- va ser objecte de discussió.

[Pitja aquí per seguir llegint i comentar]

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Per participar a la llista distribució de la Comissió 3 (google groups):

Una nova força catalana de l’espai de l’esquerra transformadora,
ecologista i nacional (balanç i perspectives de la coalició ICV-EUiA)

Només cal solicitar l’alta a:

http://groups.google.com/group/euia6a_comissio3

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Convocatòria oberta de la Comissió de Comunicació de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA

Divendres 10 de febrer, a les 17 hores, a la seu nacional

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame