Comunicat d’EUiA Salut en defensa de la implementació i millora d’un servei bàsic de la salut pública

La nostra concepció de la salut va més enllà de l’absència de malaltia, la considerem un “estat complet de benestar físic, mental i social”.  És un dret de les persones, no una mercaderia.

La salut individual només pot abordar-se de forma col·lectiva i social, perquè depèn de les condicions de vida de les persones: si aquestes són de qualitat ens posem menys malaltes.

El dret a la salut és un dret reconegut a l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’article 43 de la Constitució Espanyola i a l’article 23 de l’Estatut vigent a Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que s’estableixi per llei”.

Per tot això és imprescindible l’accés a l’atenció sanitària de cobertura universal per a totes les persones. Defensem i lluitem per un sistema sanitari finançat amb impostos progressius (paga més qui disposa de més renda), sense repagaments que limitin aquest dret, integrat per treballadores i treballadors públics amb condicions laborals dignes, que tingui l’atenció primària com a porta d’entrada i garantia de continuïtat a l’atenció.

Les polítiques neoliberals de retallades i de brutal agressió als drets aplicades des de fa anys pels governs central i de Catalunya ens han deixat un país amb més desigualtats i pobresa.

Els pressupostos aprovats pel 2017 han mantingut unes retallades de 2.300 milions d’euros, implementades fa anys pel govern d’Artur Mas. A destacar la retallada de 1.026 milions en sanitat. L’any 2017 s’hi van destinar 1.192,83€ per persona, per sota dels 1.298,84€ del 2010.

Segons el Quart Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Catalunya ocupa el segon lloc entre les CCAA amb uns serveis de salut que tenen un elevat grau de privatització.

En uns moments en què a Catalunya ens trobem sense govern i amb les institucions intervingudes per l’aplicació de l’article 155, les mobilitzacions i les lluites són un element fonamental per a la transformació d’aquest sistema tan injust i pel desbloqueig de la situació.

El Dia Mundial de l’Atenció Primària és una jornada de reivindicació i de lluita en defensa d’un un sistema públic de salut universal i per fer extensió de les nostres propostes:

Com millorar i defensar l’Atenció Primària de Salut (AP):

 • Els Equips d’Atenció Primària han d’integrar metges i metgesses de familia, infermeres, psicòlegs, especialistes, pediatres, ginecòlegs, odontòlegs i serveis socials.
 • Hem de recuperar les plantilles i garantir les condicions laborals, les substituicions per jubilació, vacances, permisos, així com l’estabilitat i continuïtat dels professionals.
 • Cal un augment progressiu de les partides pressupostàries destinades a salut, fins arribar al 25% a mig termini.
 • La programació d’una visita amb el metge de família i l’infermera ha de ser en un termini màxim de 48h. Cal garantir que les visites siguin sempre ateses per les nostres professionals de referència.
 • La prevenció i la promoció de la salut han de ser les propostes fonamentals per treballar en i amb la comunitat als barris.
 • Cal evitar el transvasament a l’hospital de malalties que haurien de ser ateses des de l’atenció primària.
 • Ens oposem a la fragmentació i privatització del sistema públic de salut: fora l’activitat privada als centres públics.
 • Exigim transparència i control dels salaris dels càrrecs directius i acabar amb la normalització de les “portes giratòries”.
 • Exigència d’un control democràtic i transparència de resultats en salut i despeses, assegurant l’equitat, la universalitat i l’eficiència.
 • El sistema públic de salut ha d’implementar i donar suport a la participació ciutadana real, amb la recuperació dels consells de salut territorials.
 • Cal incorporar partides pressupostàries i protocols d’actuació en els centres de salut públics per atendre les víctimes de violències de gènere.
 • Cal integrar l’atenció pal·liativa a tots els centres de salut del sistema públic, i el concepte fonamental de dret a una mort digna.
 • Cal revisar el sistema d’incentius que s’apliquen dins el sistema de salut, basant-los en el compromís, l’avaluació i la millora assistencial, no en criteris economicistes.

EUiA Salut donem suport a les concentracions convocades per aquest dijous 12 d’abril  a les 12h. a tots els CAP de Catalunya.