6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Contingut de l'apartat ‘ Documents ’

Prem aquí per descarregar-te els Estatuts de la 6a Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa.

 

Prem aquí per descarregar-te el Document final de la 6a Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa.

Assistents: Francesc Matas, Irene Aldabert, Toni Salado, Alfred Clemente, Héctor Sanchez, Mercè Civit, Juanjo Fernández, Asun Franquesa i Joan Josep Nuet. Convidada: Lorena Vicioso.

Per consens s’acorda:

1. Criteris i conceptes per la direcció política d’EUiA:

Criteris

1. Experiència
2. Renovació
3. Gènere
4. Joves
5. Representativitat
6. Pluralitat
7. Experiència en moviments socials
8. Experiència institucional
9. Compromís en participar als òrgans
10. Capacitat personal per a desenvolupar les tasques

Conceptes

1. Treball en equip
2. Direcció col·legiada
3. Esperit de consens
4. Capacitat executiva
5. Saber escoltar a la gent

2. Proposta de creació d’un Consell Polític de suport a la Coordinació General per a l’Acció Política.
Aquest Consell de 4 o 5 persones, a proposta de la Coordinació General, no te competències pròpies, exerceix de Consell de la Coordinació General per ajudar a la proposta d’Acció Política, que han de discutir i acordar la Comissió Nacional i el Consell Nacional.

3. S’acompanyarà la proposta de Coordinació General amb un nombre d’entre 7 i 11 noms que posteriorment formaran part, si així ho determina el nou Consell Nacional, de la Permanent i/o Comissió Nacional per explicitar en tot moment el missatge de direcció col·lectiva.

4. La Comissió de Candidatures recull la proposta de Coordinació General realitzada pel company Joan Josep Nuet i acorda la seva informació a EUiA a través del web de la 6a Assemblea i als membres del Consell Nacional. També acorda la convocatòria d’una roda de premsa pel dilluns 21 de maig, a les 17:00 hores, a la seu nacional d’EUiA per comunicar aquest fet de forma pública. La Comissió de Candidatures recorda que fins la reunió del mateix Consell Nacional que triarà la nova Coordinació General, el dia 3 de juny, es poden presentar noves propostes.

Prem aquí per consultar el Calendari de reunions de les assemblees de base per a la discussió del document i l’elecció de delegats/des

Prem aquí per consultar el Document polític de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA, aprovat pel Consell Nacional del 24 de març de 2012

EUiA celebrarà la seva 6a Assemblea Nacional els dies 2 i 3 de juny a la Fira de Sabadell.

Prem aquí per consultar la Contribució col·lectiva a la ponència de la 6a Assemblea d’EUiA

Aquesta proposta te el recolzament entre altres, de les següents persones:

Manuel Alegría, Ferran Alemany, Jaume Botey, Miguel Candel, Pilar Carreras, Empar Cogollos, Carme Conill, Mª Jesús Contreras del Pino, Jorge Cortegana, Francisco Crispin, Ernesto de las Heras, Albert Escofet, Ivan Escofet, Margarita Fernández, Ramon Franquesa, Joaquim Fuertes, José Antonio Gonzalez Espada, Daniel Guerrero,Libori Guerrero, Alberto Herbera López, Pedro Jimenez Muñoz, Antonio Lahiguera, Antoni Lucchetti, Eduardo Luque, Antoni Montserrat,Clara Rivas, Joan Rodríguez, Francisco Jose Rosas, Manoli Ruiz, Joan Segado, Ivan Serrano, Diosdado Toledano.

La comissió de coordinació de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA, reunida el passat divendres 20 d’abril, va debatre sobre les propostes de lema presentades fins el moment a la comissió de Comunicació i va acordar que el conjunt de l’afiliació pugui dir la seva a través d’aquest bloc  i tancar el lema en el termini d’una setmana (fins el 27 d’abril). La decisió de la tria final es va deixar a criteri de la comissió de Comunicació, que transmetrà la seva decisió a la comissió de coordinació i aquesta ho farà arribar via correu electrònic als i les membres de la Comissió Nacional d’EUiA.

A continuació reproduïm les propostes de lema que tenim:

#tempsd@lternatives
#tempsdunit@t
#tempsdesquerres

(Toni Campos, Transport i Telecomunicacions, grup comunicació) Justificació del lema, tal i com el presento:

Agafo el nom de EUiA i  el reafirmo. Estic dient en el fons més EUiA, però ressaltant els mots desagregats que la defineixen.

Ressalto “alternatives” en front l’idea de que tan sols hi ha una forma de fer política, una única forma de sortir de la crisi, de veure el mon, de lluitar…. De fet, la primera part del document és un recull d’alternatives que poc tenen a veure amb el pensament únic.

Ressalto també “unitat”, una cosa que ens farà falta en aquest període proper i en sentit molt més ampli que ara.

I sobretot ressalto “esquerres” en plural, perquè les Esquerres o son plural i diversa o no seran. El mot esquerres es el resultat d’una suma (molt a veure amb la part del document on dient que l’actual marc està superat) . El mot esquerra en singular, precisament és que segons el document , volem superar.

També afegeixo els signes # i e la @, com a senyal dels nou temps en les formes. Així en el lema també comuniquem implícitament la transformació d’EUiA (és tota la part organitzativa del document de EUiA)

Si a més cada línia les lletres  d’un color (la meva proposta seria roig, verd, violeta), comunicaríem encara més , en el mateix lema.

Proposta b Toni Campos:

#tempsd@lternatives
#espaisdunit@t
#sobinariadesquerres

Atenent als suggeriments que m’ha fet la gent , us presento la meva proposta de lema, que té la mateixa argumentació anterior, però que incorpora altres idees.

Incopora la paraula “espais” en plural , que vol dir que ens oferim a fer l’unitat allà on calgui (plataformes de barri, moviments, etc) com de fet, portem fent una pila d’anys.

Incorpora la paraula “sobirania”  que fa referència a les nostres llibertats individuals i col·lectives (dret a decidir, sobirania alimentaria, sobirania economica envers els mercats, sobirania popular com a base de la democràcia, i inclús la sobirania del propi cos). Totes aquestes idees són dins del nostre document i les desenvolupem.

Proposta Francesc Matas, per afegir a l’anterior:

#tempsdecidir

Francisco Sancho (EUiA Mollet, grup comunicació):
El primer lema proposat per Toni Campos em va copsar des de el primer moment que el vaig llegir, emfatitza la nostra essència (EUiA) i la vincula al temps, donant-li sentit d’urgència… aquí i ara…davant de TOT el que està passant i que TOTHOM està patint. Ho trobo molt bo.

El segon vol parlar de masses coses (que ja estan recollides intrínsecament en el primer lema) és com un resum de programa en 6 paraules i, clar, llavors costa de pair, no enganxa… com a lema és complex i conceptualment un embolic.

Proposta Iñaki Escudero (EUiA Osona i membre comissió Comunicació)

#espaidalternatives
#espaidunitat
#espaidesquerres

Proposta Gregorio Belmonte (EUiA Sant Adrià i Educació)

Suma, democràcia , mobilització

Proposta de Rut Garrido (EUiA CiUtat Vella)

Pels nostres drets, anem a totes!

Prem aquí per consultar l’acta de la primera reunió de la Comissió de Candidatures

1.- Tipus de documents

1.1.- EUiA ha d’actualitzar propostes ‘programàtiques’ per l’activisme social i la unitat (balanç de les propostes de la 5a Assemblea Nacional) i prioritzar propostes polítiques: Treball, Serveis Públics (salut, educació), Democràcia, Drets socials i Dret a decidir. Propostes sobre els problemes de la gent en un nou context català, espanyol i europeu.

1.2.- EUiA moviment i amb més activisme social: propostes per una EUiA arrelada, que funcioni millor, amb protagonisme a les assemblees de base, moviment polític i social… (balanç de l’experiència, l’estat de l’organització i propostes de futur).

1.3.- El compromís d’EUiA per una formació d’esquerres, ecologista i nacional per als nous reptes, des de l’accent social i el pluralisme, i per a la reconstrucció de l’esquerra i la llibertat nacional (balanç de la coalició IC-EUiA i propostes de futur).

1.4.- Majories progressistes (balanç del Govern d’Entesa i horitzó 2014).

1.5.- Adequació d’Estatuts, si s’escau.

1.6.- Normes, reglament i funcionament de l’Assemblea.

1.7.- Criteris de direcció i comissió de candidatures.

2.- Mètode d’elaboració
Es constituiran les Comissions per a recollir informació, debatre i redactar. Unes comissions funcionals que organitzaran les reunions i el treball des d’un nombre de membres estable, amb membres del Consell Nacional, i oberta a les persones d’EUiA que vulguin participar-hi.

Cada comissió hauria de garantir un calendari i tenir un nucli de coordinació per dinamitzar el treballs i garantir els terminis.

Per a l’elaboració de les propostes és bo tenir en compte opinions que es facin arribar des de les assemblees i per part de gent d’esquerres. Unes propostes treballades des del diàleg –cap enfora i cap endins- i cercant el consens.

Les Comissions d’elaboració del document seran:

  1. 1Actualització de propostes polítiques (veure apartat 1.1 del punt 1 d’aquest document).
  2. EUiA moviment (veure apartat 1.2 del punt 1 d’aquest document).
  3. Una nova formació d’esquerres, ecologista i nacional (veure apartat 1.3 del punt 1 d’aquest document).
  4. Aliances i majories progressistes a Catalunya, Espanya i Europa (veure apartat 1.4 del punt 1 d’aquest document).

Una Comissió de Candidatures.

Una Comissió de Comunicació.

Una Comissió Tècnica per tal de garantir les qüestions tècniques i econòmiques pel funcionament de l’assemblea.

Els documents els aprova el Consell Nacional

En el mètode d’elaboració i el debat dels document s’ha d’aprofundir en la democràcia. Un procés on l’afiliació, les sensibilitats i els votants s’expressin. Sobre els criteris de la nova direcció també cal participació i transparència en el procés fins a l’Assemblea Nacional.

– La Fundació l’Alternativa organitzarà debats complementaris al debat dels documents.

Descarrega aquest document en format .pdf

Els dies 26 i 27 de maig o 3 i 4 de juny (depenent de la disponibilitat de l’espai) se celebrarà la 6a Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) constituïda pels delegats/des de les assemblees de base. En aquesta assemblea, s’aprovaran tots els documents i s’elegirà la nova direcció nacional d’EUiA.

Calendari:

El 21 de gener, el Consell Nacional aprova el reglament i el calendari que ha de regir la 6a Assemblea Nacional.

En la setmana del 30 de gener al 3 de febrer es constitueixen les comissions d’elaboració dels documents assemblearis que es dotaran de:

Una mínima estructura de coordinació: coordinador/a/s, secretaris/es, etc.

Un calendari de reunions que es farà públic a la fi que hi puguin participar el màxim de persones interessades.

Un mètode de treball que faciliti la participació -tant presencial com a telemàtica- de les persones que s’hagin adscrit a les respectives comissions, al mateix temps que garanteixi un mínim ordre que permeti tenir els documents elaborats en el termini necessari.

La suma dels equips coordinadors es constituirà en una Comissió coordinadora que serà la responsable de la direcció i gestió de tot el que estigui relacionat amb el procés assembleari: documents, espais, convocatòria, pressupost…

Aquesta Comissió haurà de garantir la pluralitat i farà el possible per a què sigui paritària.

El cens es tanca el 24 de febrer.

En el mes de març es convocarà un Consell Nacional que aprovarà els documents que se sotmetran a discussió, així com les esmenes als Estatuts si fos necessari. El Consell Nacional aprovarà també el cens definitiu i el calendari del següent reglament:

Reunions de les Assemblees de base:

Es garantirà la recepció dels materials aprovats per al Consell Nacional a tota l’afiliació en el mínim termini possible.

A partir de … se celebraran les assemblees per fer el debat dels documents, el seu balanç i per a l’elecció dels/les delegats/des. Aquestes assemblees -malgrat que solament podran elegir i ser elegibles aquells que estiguin al cens aprovat per al Consell Nacional- hauran de ser el més obertes possible als nostres amics i amigues, i a la gent d’EUiA.

Les assemblees de base podran fer tantes reunions com considerin necessari, amb l’objectiu de facilitar la màxima participació dels afiliats i afiliades i de les persones amigues, però com a mínim n’hauran de celebrar una que haurà hagut de ser convocada en temps (7 dies abans) i forma (fent constar l’ordre del dia, el lloc i hora de celebració).

Les comissions locals i sectorials hauran d’enviar còpia de les cartes de convocatòria i el calendari de reunions a la Comissió d’Organització.

Les esmenes i/o aportacions als materials de debat d’EUiA hauran d’obtenir un 20% dels vots dels/les assistents al plenari per tal que siguin transmeses a la ponència.

Les esmenes i/o aportacions s’hauran d’identificar de la manera següent:

Majoritàries o minoritàries.
Apartat, pàgina i número de línia que s’esmena.

Un cop s’hagi acabat el període de discussió i d’elecció de delegats/des, la comissió local, de sector o món del treball, farà arribar una acta a la Comissió d’Organització abans del …

Es procurarà fer arribar a la Comissió d’Organització les esmenes el més aviat possible i amb suport informàtic per a facilitar la seva edició.

Les assemblees de base poden fer arribar propostes de noms de persones per al nou Consell Nacional que estarà composat per 132 companys i companyes, elegits d’acord amb els Estatuts.

L’Assemblea podrà acordar un número diferent de membres del Consell Nacional.

Les assemblees de base podran fer tantes reunions com considerin necessari, amb l’objectiu de facilitar la màxima participació dels afiliats i afiliades i de les persones amigues, però com a mínim n’hauran de celebrar una que haurà hagut de ser convocada en temps (7 dies abans) i forma (fent constar l’ordre del dia, el lloc i hora de celebració).

Les comissions locals i sectorials hauran d’enviar còpia de les cartes de convocatòria i el calendari de reunions a la Comissió d’Organització.

Les esmenes i/o aportacions als materials de debat d’EUiA hauran d’obtenir un 20% dels vots dels/les assistents al plenari per tal que siguin transmeses a la ponència.

Les esmenes i/o aportacions s’hauran d’identificar de la manera següent:

Majoritàries o minoritàries.
Apartat, pàgina i número de línia que s’esmena.

Un cop s’hagi acabat el període de discussió i d’elecció de delegats/des, la comissió local, de sector o món del treball, farà arribar una acta a la Comissió d’Organització abans del …

Es procurarà fer arribar a la Comissió d’Organització les esmenes el més aviat possible i amb suport informàtic per a facilitar la seva edició.

Les assemblees de base poden fer arribar propostes de noms de persones per al nou Consell Nacional que estarà composat per 132 companys i companyes, elegits d’acord amb els Estatuts.

L’Assemblea podrà acordar un número diferent de membres del Consell Nacional.

Materials a debatre a les assemblees de base:

– Els documents aprovats pel Consell Nacional del mes de març.

Elecció de delegats i delegades:

L’elecció de delegats/es es farà en base als articles dels Estatuts.

Els/les delegats/des s’escolliran seguint la proporció d’un/a cada 5 afiliats/des o fracció de 3. Només podran ser delegats/des així com electors/es les persones que constin al cens validat pel Consell Nacional del mes de febrer.

Si no són escollits com a delegats/des per les seves assemblees de base, els membres del Consell Nacional podran participar a la 6a Assemblea Nacional amb veu però sense vot. El Consell Nacional podrà determinar que un nombre que no superi el 10% del Consell Nacional, siguin delegats/des nats/es a l’Assemblea Nacional en funció de les seves responsabilitats a la Comissió Nacional i a la Permanent. (Article 52 dels Estatuts).

Suplents

Les assemblees de base triaran un 10% de suplents dels/les delegats/des escollits.

Convidats i convidades

Les assemblees de base podran convidar fins un 10% del nombre de delegats/des que els correspongui.

El Consell Nacional podrà convidar les persones, entitats, partits polítics, sindicats, plataformes, moviments socials, etc. que consideri necessari.

Impugnacions

Qualsevol afiliat/da podrà impugnar els acords que hagi pres la seva assemblea de base si considera que s’han vulnerat els seus drets com afiliat/da o els Estatuts, durant els 3 dies posteriors a la celebració de la seva assemblea. La Comissió de Garanties i Control haurà d’emetre una conclusió el mes aviat possible i com a màxim 48 hores abans de la celebració de 6a Assemblea Nacional.

A l’abril, el Consell Nacional aprovarà el horari, el reglament i els criteris per a la Mesa de l’Assemblea Nacional.

Entre les convocatòries del Consell, i per tal d’evitar un nombre molt seguit de convocatòries del mateix, aquest Consell Nacional delega en la Comissió Nacional el seguiment i gestió política de tot allò en el que s’hagi de prendre decisions, sobre el procés de la 6a Assemblea: censos, mètodes, horaris, etc.

Descarrega aquest document en format .pdf