6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Contingut de l'apartat ‘ Info pràctica ’

Prem aquí per descarregar-te el Document final de la 6a Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa.

Consulta totes les intervencions de la cloenda de la 6a al nostre canal de Youtube. Prem aquí per accedir.

Watch live streaming video from manualtv at livestream.com

Fotos per José Luis de la Torre i Óscar Martínez. Cançó per Sanjosex.

Prem aquí per consultar la guia de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA

Prem aquí per descarregar-te la versió en pdf de l’horari.

Dissabte, 2 de juny:

09:00 Comença el lliurament de credencials

10:00 Inici del plenari. Benvinguda de la coordinadora d’EUiA de Sabadell, Marisol Martínez

10:05 Proposta de Mesa
Presentació de l’horari
Proposta De Comissió de Candidatures i Comissió de Credencials

10:20 Votacions

10:30 Intervenció del coordinador general d’EUiA sortint, Jordi Miralles

10:55 Salutacions dels representants d’UGT i CCOO

11:15 Presentació del document i del mètode de discussió

11:45 Inici del treball per comissions

14.00 Dinar

15:30 a 18:00 Treball per comissions

18:15 Plenari. Debat i votació de les esmenes de les Comissions

20:45 Fi termini presentació de candidatures al Consell Nacional (50% i 50%), Comissió de Comptes i    Comissió de Garanties. Fi termini presentació de Resolucions.

Fi termini lliurament de credencials

21:00 Plenari
Informe de la Comissió de Comptes
Informe de la Comissió de Garanties
Informe de la Comissió de credencials

21:30 Fi de la sessió del dissabte

Diumenge, 3 de juny:

09:30 Debat i votació de les esmenes de les comissions
Votació dels documents

11:00  Presentació i votació de les candidatures a:
Comissió de Garanties
Comissió de Comptes
Consell Nacional (50%)

11:45  Termini de les Reunions de les delegacions i votació i recompte de la part del 50% que els hi pertoca per al Consell Nacional. Aquest procés també es pot fer durant la tarda del dissabte i el matí de diumenge

12:00   Plenari

Proclamació dels resultats de les votacions

12:15   Reunió del Consell Nacional i elecció del coordinador/a general d’EUiA

12:30  Presentació i votació de les resolucions

13:00  INICI DE LA CLOENDA:

13:05  Intervencions de moviments socials i entitats

13:20  Intervenció de representants del Front de Gauche, Syriza i Partit de l’Esquerra Europea

13:35  Intervenció del secretari general d’ICV, Joan Herrera

13:45  Intervenció del Coordinador General d’IU, Cayo Lara

13:55  Intervenció del coordinador/a general d’EUiA elegit/da

Prem aquí per consultar el Calendari de reunions de les assemblees de base per a la discussió del document i l’elecció de delegats/des

El lema de la 6ª Assemblea: #tempsdesquerres #tempsdunitat #tempsdalternatives

Informar-vos que la comissió coordinadora de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA, reunida el divendres 27 d’abril, ha donat el vist i plau al lema assembleari, que la setmana anterior va ser encomanat a la comissió de comunicació de la 6a. Vistes i analitzades vàries propostes, sorgides a ambdues comissions i que han estat obertes l’opinió del conjunt de l’afiliació a través d’aquest bloc, el lema escollit per consens a la comissió coordinadora ha estat: #tempsdesquerres #tempsdunitat #tempsdalternatives

Aquesta setmana entrant es farà la feina de disseny i esperem presentar el lema de la 6a Assemblea Nacional als mitjans de comunicació també en aquests pròxims dies.

Pròxima reunió de la comissió coordinadora de la 6ª Assemblea, divendres 4 de maig, a les 16.30 hores. Seu nacional d’EUiA (Dr. Aiguader, 10. Barcelona)

Reunió del grup coordinador de la 6a Assemblea, divendres 27 d’abril, a les 16.30 hores, a la seu nacional d’EUiA (Dr. Aiguader, 10. Barcelona)