6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Intentaré seguir concretant propostes en la línia d’algunes de les aportacions ja fetes per Julián, Alba, Toni C., Carlos del Barrio.

Per ser una EUiA més Jove ens cal abandonar definitivament les pors i les prevencions cap als nous moviments socials que existeixen i els que sortiran degut a les difícils condicions que imposa la crisi. Des de les àrees/àmbits/grups de treball cal anar a buscar a aquests moviments, debatre i incorporar les propostes que creiem defensen la nostra gent. Teixint una aliança entre el teixit associatiu sindical, el social i el polític. Per això cal voluntat política i recursos.

Més que crear moviments socials afins a la nostra organització cal sumar-se als ja existents i promoure la coordinació dins de l’àmbit de lluita.

Proposo que les coordinacions o responsabilitats siguin compartides, dures persones, sempre que sigui possible, per fomentar la paritat i la formació de noves coordinadores, establint una renovació intercalada i rotativa on tothom que estigui disposat pugui exercir la coordinació.

Com podem tenir un perfil més social i combatiu?

Crec que respondre a aquesta pregunta ens pot acostar a molta gent que està farta de promeses buides i vots possibilistes a les institucions, especialment quan governa “l’esquerra”.
Ens calen GESTS. GESTS d’impacte mediàtic, dels que reclama la nostra base social.
Ens calen lluites de les quals siguem bandera per amplis sectors de la societat.

Totalment d’acord amb l’aportació del Carlos del Barrio sobre la necessitat de potenciar i formar a la gent jove d’AJ i incorporar a aquelles qui la deixen per edat a l’estructura d’EUiA.

Crec que ens hauríem de dotar d’algun mecanisme pel qual els representants institucionals puguin debatre francament amb els òrgans de direcció i l’afiliació a través de les seves assemblees o referèndums què es votarà a les institutcions. En les decisions de vot per temes clau ha de ser el conjunt i no la persona o el grup parlamentari qui decideixi el vot, i aquí exploraria la manera de mobilitzar les votants, amigues i afiliades per prendre la decisió.

Sobre la proposta del Josep hi ha un punt que no acabo d’entendre. Per una banda es proposa eliminar els sectors i després diu, mantenir els que si que funcionen. Entenc doncs que el que es proposa és simplement eliminar els que no funcionen però no la possibilitat de la gent d’organitzar-se dins del seu sector.

Com podem millorar els recursos dedicats a millorar el funcionament de les assemblees o la relació amb els moviments? Quins recursos propis dediquem a la política institucional?

Crec que hem de poder decidir entre totes quins recursos enviem a cada pota de la nostra organització. Tan a nivell organitzatiu, com comunicatiu i econòmic. Jo tinc la sensació que a dia d’avui la balança es decanta per la política institucional per davant de les assemblees o les lluites socials.

Totalment d’acord en establir uns drets i deures per les persones conselleres nacionals.
Entre d’altres un màxim d’absentisme, després del qual es facilitaria la incorporació d’una nova persona.
Proposar-nos invitar a les discussions temàtiques gent dels moviments sindicals o socials.
Per millorar el debat del CN es podria fer servir un mecanisme similar al que estem fent servir ara amb les aportacions per així arribar al CN amb temes ja resolts i clarificar quins són els punts en els que falta posar-se d’acord.
Hem de posar en pràctica els referèndums interns per qüestions de gran calat i fer públics els resultats.

Bé doncs espero que això serveixi per la reflexió col·lectiva i ens veiem aquesta tarda.

Una abraçada,

Jordi

Comparteix!
  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • email
  • del.icio.us
  • Add to favorites
  • Meneame

Escriu un comentari