6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Posts Tagged ‘ Democràcia 4.0 ’

Democràcia 4.0

febrer 11, 2012 Opinions/Articles Comments

El fet de la coincidència del desenvolupament fulgurant de les noves tecnologies de la informació i l’eclosió de moviments populars com el 15-M, moviments que demanden no tan sols més participació ciutadana, sinó que les formes d’exercir-la siguin més directes i transparents, han donat un gran impuls a les investigacions del camp de l’ innovació social que tenen per objecte d’estudi a la mateixa Democràcia.

Així neix el concepte de “Democràcia 4.0.”. És un concepte simple , basat precisament en la mateixa Constitució Espanyola, concretament en el seu article 1.2, “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.. Es tractaria de que la ciutadania aprofitant les noves tecnologies, pugui votar directament les decisions en les Corts juntament amb els diputats, tot descomptant al valor del vot dels diputats, la part del vot exercit directament per la ciutadania en cada votació. Si fins ara, el valor del vot d’un diputat o diputada era d’un vot per representant, amb aquest sistema seria d’un vot menys el percentatge de cens electoral que hagi fet us del seu vot directe en aquella votació. De tal forma que el diputat o diputada, escollits en les eleccions, estarien representant a la gent que no ha fet ús del vot directe en aquella votació en concret. El fet d’haver exercit el vot directament o no en una votació en concret, no implica que en qualsevol altre votació de les Corts els mateixos o altres membres de la ciutadania puguin tornar-lo a exercir o no. Det fet, per a posar en funcionament aquesta proposta no cal canviar cap Llei, tan sols el reglament del Congrés.

Amb la “Democràcia 4.0.”, les eleccions a Corts Generals es farien igual com fins ara, i els escons s’ocuparien igual, però amb aquest sistema la ciutadania seguiria tenint en qualsevol moment la darrera paraula i el control sobre les decisions, ja que pot intervenir directament en el procés de votació. El paper del politics canviaria, ja que a part de convèncer a la resta de grups parlamentaris ha de convèncer de la seva posició a la ciutadania.

Evidentment a aquesta proposta li manquen encara molts aspectes per desenvolupar com els lògics problemes logístics que porta associats; o qui i com es garanteix la transparència de tot el procés; o com s’articulen formes de control col·lectives des de la pròpia ciutadania envers al sistema de votació individual; o quin és l’efecte de l’escletxa digital , entesa no tan sols com la possibilitat d’accés o no a les noves tecnologies que calen per votar, sinó entesa com els coneixements mínims per fer-les servir per aquest fi; o quines mesures d’acompanyament es dissenyen per tal que el votant a casa seva no s’allunyi més encara de la Democràcia, precisament per la opacitat del sistema; o com es lluitarà contra la coacció en àmbits reduïts (familiar, laboral, etc…) envers a votants, o si el sistema dona o no sobre representació a determinades opcions (votades en eleccions i tornades a votar en el vot electrònic)….

Per això, opino que la “Democràcia 4.0.” és més un punt de partida que una proposta tancada. Un punt de partida dels anhels de molta gent de decidir directament sobre les coses que l’afecten i de la sempre saludable idea d’obrir canals de participació. No més cal anant pensant com fer-lo.

Toni Campos