6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Posts Tagged ‘ dona ’

Una de les noves senyals polítiques que convenen és aconseguir una dona a la coordinació general del moviment EUiA. Una coordinació formada amb un equip crític, col·legiat i compartit.
En gairebé 14 anys EUiA ha tingut dos presidents i dos coordinadors, tots quatre homes.
En els primers quatre anys fins a la tercera assemblea varem establir un sistema de presidència i coordinació. La cosa va grinyolar per la dificultat d’aconseguir un treball en equip compartit que fomentés el consens i la construcció de moviment alternatiu. A la tercera assemblea es va passar a coordinador únic. La tendència a estructurar-se com a partit, a jerarquitzar-se de dalt a baix, va anar incrementant-se a mesura que la direcció política progressava en les institucions.

[More]