6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Posts Tagged ‘ medi ambient ’

El sistema capitalista, amb la seva lògica de maximitzar el benefici, actua explotant el factor treball i els recursos naturals. La contradicció entre capital i treball es complementa amb la contradicció entre capital i medi ambient, i ambdues segueixen la mateixa lògica. Pensem per tant que l’aportació de l’ecologisme polític ha de ser necessàriament anticapitalista. Apostem per un canvi de sistema econòmic que permeti la superació de tota explotació i que situï en el centre de la seva actuació a les persones i a la naturalesa.

En el moment actual, defensem la intervenció de l’Estat sobre el mercat per aconseguir la millora del medi ambient. La nostra prioritat és avançar cap a un canvi de model productiu més sostenible. Mentrestant, defensem la regulació directa que impedeixi la contaminació, i només en segona instància proposem la penalització de la contaminació mitjançant el sistema fiscal. El primer principi és el de no contaminar, només després podem parlar de ‘qui contamina, paga’.

[More]