6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Posts Tagged ‘ Participació ’

Esquerra Unida i Alternativa té moltes potencialitats i en termes generals treballa bé, però hem de ser capaços d’afrontar amb una veritable voluntat superadora les mancances que encara tenim.

No entraré en grans anàlisi de geopolítica internacional ni en disquisicions teòriques al voltant del materialisme històric. El que vull és plantejar diversos aspectes que han sorgit en el dia a dia de la militància durant aquests darrers 8 anys.

L’aspecte de l’hegemonia cultural i la conformació d’un poder popular és un front clau de la nostra lluita, el més important. Com és possible que no puguem crear no ja un diari en paper sinó un publicació digital de referència i que segueixi la línia política que representem, on els militants podem informar-nos, formar-nos, participar i opinar?
[More]