6a Assemblea Nacional d'EUiA

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Posts Tagged ‘ societat civil ’

Benvolguda Anna Rubio,

Les propostes, quan s’escriuen ràpida i telegràficament, no sempre es fan entendre bé, per això moltes vegades son difícils de comprendre.
Crec que planteges dues qüestions en termes de dubtes.

  • La primera és en relació amb els cicles, conferencies i debats: quines són les diferencies entre ells? com s’organitzen? qui els organitza? …(etc).
  • La segona aborda el tema: que s’entén per societat civil?

La primera qüestió.

  1. El caràcter de conferència o debat depèn de qui organitza l’activitat, que al mateix temps es qui defineix les característiques de la trobada.
  2. Sempre hem de tenir present que les trobades en el marc de la Fundació l’Alternativa no substitueixen les comissions congressuals d’elaboració, ni les comissions del Consell Nacional, ni las assemblees territorials i dels sectors.
  3. Aquestes activitats que es realitzen a la Fundació són únicament una reflexió complementaria per aprofundir al servei de les assemblees.
  4. Tenim tres cicles, espais o àmbits. Els pots anomenar com vulguis.

[More]

Societat civil

gener 30, 2012 Opinions/Articles Comments

He estat mirant atentament el blog que funcionarà durant tot el procés de preparació de la 6a Assemblea. M’agrada la idea d’ampliar el debat i madurar aquesta actitud d’escolta activa que ens proposem.

No he entés molt bé la funció dels cicles, el de debat i els de conferències. Si ho he interpretat bé hi ha un cicle que es titula Debat d’estratègies i dos cicles de conferències, un es titula Què espera d’EUiA la societat civil? i l’altre Què espera d’EUiA la societat civil organitzada?. Suggereixo una revisió del text que explica els dos debats de conferències, quina funció tenen, quines necessitats han de cubrir, qui i com s’organitzen. El que em resulta més confús de tot és saber quina diferència hi ha entre un cicle de conferències i l’altre.

[More]