La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal ha assegurat que el pacte és una fita de referència arreu del món com a espai de co-creació de polítiques en aquest àmbit i ha afirmat que aquest, ha estat cabdal en la implementació de les diferents mesures de mobilitat a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha fet avui l’acte de celebració dels 20 anys d’activitat ininterrompuda del Pacte per la Mobilitat. L’esdeveniment ha tingut lloc a l’auditori de Barcelona Activa i ha comptat amb la presència de la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, a més de diferents integrants del pacte. L’acte s’ha iniciat amb la conferència “Mobilitat, valors i comunicació: les contradiccions de les persones i el comportament efectiu”, a càrrec d’Enric Pol, catedràtic de psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona.

El pacte, és un espai de participació i diàleg creat l’any 1998 per part de l’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat de comptar amb un fòrum participatiu format per l’administració local i un ampli ventall d’associacions i entitats de la ciutat per tal de construir un model de mobilitat basat en el consens. Té el seu origen en l’antic Consell de la Mobilitat que inicialment estava format per 35 entitats. Enguany, el Pacte per la Mobilitat compleix  20 anys d’existència i ho fa amb 122 entitats inscrites, actives i prenent part a les diferents taules de treball sobre la mobilitat de la ciutat. En els darrers quatre anys s’han fet més de 60 sessions amb 2.100 participants.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal ha volgut posar en valor aquest espai de trobada i diàleg assegurant que és “una fita de referència arreu del món com espai de co-creació de polítiques de mobilitat que moltes altres àrees voldrien tenir”. Vidal ha recordat que el pacte aglutina entitats, empreses, col·lectius amb prioritats i interessos diferents, administracions i experts, que conflueixen en un òrgan de participació amb uns objectius comuns.

La regidora ha assegurat que el pacte ha estat cabdal en moltes de les polítiques municipals dutes a terme a la ciutat com els diferents plans de mobilitat aprovats, la seguretat viària, la millora de l’espai del vianant o la Nova Xarxa de Bus i els vehicles de mobilitat personal. En aquest sentit, Vidal ha subratllat que aquest és el veritable valor del pacte: “les aportacions d’expertesa que rebem en el disseny i implementació de les polítiques que han de fomentar el canvi d’hàbits en la mobilitat”.

Finalment, la regidora ha volgut recordar el nomenament de Barcelona com a capital europea de la innovació en mobilitat urbana, reconeixent la tasca realitzada des del pacte durant les darreres dues dècades.

Els objectius del Pacte per la Mobilitat aprovats el 1998 i reformulats l’any 2016, es basen en:

 • Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima.
 • Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs.
 • Incrementar i revitalitzar l’espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat.
 • Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat.
 • Aconseguir un transport col•lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana.
 • Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport.
 • Millorar l’eficiència de la logística i la distribució urbana  de mercaderies.
 • Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles.
 • Gestionar de forma integral la dotació de places d’estacionament per a tots els modes.
 • Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització.

 

La celebració dels 20 anys del pacte coincideix amb l’inici, aquest any, dels treballs de redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat pel període comprès entre l’any 2019 i l’any 2024. El document es treballarà amb els integrants d’aquest espai de participació i diàleg i continuarà potenciant els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta. Els eixos principals seran els següents:

 • Mobilitat Segura: Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.
 • Mobilitat Saludable: Fomentar la mobilitat activa; reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport; reduir la contaminació acústica derivada del transport.
 • Mobilitat Sostenible: Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles; moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic; augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.
 • Mobilitat Equitativa: Fomentar usos alternatius de la via pública; garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat; garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i barri; millorar les condicions de la mobilitat laboral i de la vida quotidiana.
 • Mobilitat intel·ligent: Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport; incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (Sharing); incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat; millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies mobility as a service.

Per elaborar el nou pla es faran reunions específiques i temàtiques per aspectes concrets, sessions de treball amb els actors clau i amb els membres del propi Pacte per la Mobilitat. El mes de març es presentarà una primera proposta d’objectius de canvi modal i a partir de l’abril s’iniciarà un procés participatiu obert a la ciutadania.