Arrenca el projecte ‘Precàries’ que lluita contra la feminització de la pobresa i promou l’empoderament de les dones

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat avui el II Fòrum Rosa Virós dedicat a les ‘Desigualtats de gènere a les feines i pobresa de les dones. Què s’ha de fer?’ posant especial atenció en què la “reducció dels ingressos que pateixen majoritàriament les dones genera greus impactes en la qualitat de vida i té una repercussió directa també sobre la salut física, mental, sexual i reproductiva. Tot plegat dificulta que puguin desenvolupar plenament les seves capacitats en tots els aspectes de la seva vida personal, professional, familiar i pública”. I ha recordat que davant d’aquestes dinàmiques i fortes desigualtats cal “garantir el compromís empresarial, sindical i social i revisar si requerim noves eines i legislacions”. L’alcaldessa ha recordat, també, la “massiva resposta de dones de totes les edats, posicions econòmiques, orígens i cultures de la darrera Vaga feminista del passat 8 de març, un clam per dir prou davant d’una situació insostenible, intolerable i que les dones no volem aguantar més” .

En el marc del fòrum, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte ‘Precàries. Dones trencant amb la precarietat’ que durant aquest 2018 promourà l’empoderament i la millora de qualitat de vida de 60 dones dels barris de Sants, La Verneda, el Carmel i Bon Pastor que viuen en una situació de precarietat.

Aquest projecte, promogut per la regidoria de Feminismes i LGTBI, i que s’inclou en l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024, va adreçat a dones que malgrat treballar no poden gaudir d’unes condicions mínimes de vida digna i que volen cercar nous projectes laborals de futur, potenciant l’emprenedoria i el treball en xarxa.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona vol abordar aquestes noves precarietats, a vegades més invisibles, que pateixen moltes persones, sobretot dones, que treballen però que pateixen alhora noves exclusions socials, moltes vegades vinculades a la seva tasca obligada vers les cures, les dificultats per seguir formant-se, els problemes d’accés a l’habitatge, la millora de condicions laborals, d’entre d’altres.

Algunes dades que així ho demostren són, per exemple, el fet que la bretxa salarial entre dones i homes a Barcelona és del 25%; o bé, que les dones assumeixen el 90% de les tasques de cura i de la llar; també, a més, que el 66% els contractes a temps parcial a Barcelona són per a les dones mentre que el 33% són per homes. En la majoria dels casos aquesta parcialitat no és desitjada per la dona i es veu concentrada en els sectors de més baixa qualificació, dificultant la possibilitat d’optar a millores salarials i incidint en una major pobresa vers les dones. Així mateix, la taxa d’atur entre les dones és lleugerament superior que entre els homes, amb un 8’4% vers un 7’3%.

A través del projecte Precàries, aquest 2018 es vol aprofundir en els coneixements de les situacions de precarietat de les dones de Barcelona per tal de millorar l’actuació municipal i, també, promoure el seu empoderament per tal de lluitar i evitar que aquesta precarietat es converteixi en estructural.

Per fer-ho, 60 dones que formaran part de grups de treball que es dividiran en 30 sessions on es fomentarà la seva millora en l’autoconfiança; es treballarà la identificació dels problemes que tenen i s’impulsaran accions de canvi. Un cop s’hagi fet aquest primer acompanyament per a millorar l’empoderament individual, es treballaran les xarxes de suport col·lectiu arrelades en els barris i l’emprenedoria sobre els seus projectes laborals que permeti la millora de la situació actual.

A aquest projecte l’acompanyen altres programes i actuacions que es fan amb Barcelona Activa com el Dona empenta que impulsa idees emprenedores de les dones, el d’entrada de les dones en sectors masculinitzats, o bé, els d’impuls de les dones en l’economia social.

Per Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI, “cal garantir l’accés i les mateixes condicions laborals de qualitat per a homes i dones i, alhora, cal avançar en garantir nous projectes d’emprenedoria i lideratge femení a partir dels coneixements i resistències de les mateixes dones en els seus territoris”

L’Ajuntament de Barcelona incentiva la contractació d’empreses amb equitat de gènere

Des del passat juliol del 2017 la contractació pública que fa l’Ajuntament de Barcelona incorpora en els seus plecs clàusules socials. D’ençà, 230 contractes incorporen clàusules socials i 63 nous contractes, dels que es troben en procés de licitació per l’ajuntament (gerències i districtes), incorporen clàusules d’igualtat de gènere. El tipus de clàusules de gènere que inclouen són les següents:

• Pla d’igualtat
• Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals
• Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
• Comunicació inclusiva
• Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
• Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI

En aquesta mateixa línia, fa poc més d’un mes es va presentar l’Equitest, un web que disposa d’un test d’autoavaluació per conèixer l’equitat de gènere de les empreses ubicades a la ciutat. Aquesta eina és d’accés gratuït i permet, a més, disposar d’assessorament gratuït per millorar la perspectiva de gènere de les empreses interessades. Durant aquest més, el web d’Equitest ha rebut 457 visites i 165 empreses han completat el test.

L’equitat de gènere és una condició necessària i imprescindible per aconseguir societats justes i socialment responsables, capaces de garantir que cap persona quedi al marge del benestar social.

Una trobada per buscar solucions a la desigualtat de gènere

El II Fòrum Rosa Virós organitzat pel CESB en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà lloc avui i demà al Museu d’Història de Barcelona, es dedica enguany a parlar sobre ‘Desigualtats de gènere a les feines i pobresa de les dones. Què s’ha de fer?’ Entre d’altres, Marina Subirats, presidenta del CESB (Consell Econòmic i Social de Barcelona); Lina Gálvez, Catedràtica d’Història i Institucions econòmiques de la Universitat Pablo de Olavide, per parlar sobre ‘L’economia feminista, eina o alternativa?’; Sara Moreno, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que presentarà l’estudi ‘Dones i Treballs. Una aproximació al mercat de treball des de la perspectiva de gènere’.

A més, la trobada comptarà amb Katrin Björk Rikarosdóttir , directora del Centre per la igualtat de gènere a Islàndia, una de les responsables de la recent aprovada primera llei contra la bretxa salarial d’Europa. Björk Rikarosdóttir intervindrà a la taula ‘Bretxa salarial de gènere: experiències i bones pràctiques a Europa’ on també intervindrà Anne Laure Humbert, directora del Centre de recerca en polítiques i diversitat de la Universitat d’Oxford Brookes, i Amparo Ballester, catedràtica de Dret del treball i la Seguretat social de la Universitat de València.

En el marc del fòrum també es tractaran aspectes com ‘La invisibilitat de les dones a la ciència, la tecnologia i la banca’, amb diferents expertes en la matèria, i les ‘Desigualtats en salut: longevitat desigual entre homes i dones’.