El plenari dona llum verda a l’MPGM que obliga les promocions residencials de més de 600 m2, siguin de nova creació o de reforma, a destinar un 30% de la superfície per a habitatge de protecció pública

La mesura, pionera a tot Espanya, neix de de les demandes de la FAVB, PAH, Observatori DESC, ABTS i Sindicat de Llogaters de tirar endavant iniciatives per augmentar els pisos assequibles de la ciutat i garantir el dret a l’accés a l’habitatge

S’aconseguirà fer créixer el parc d’habitatge assequible en uns 330 pisos nous cada any i es garantirà la correcta distribució territorial dels pisos

En base als requisits d’accés que marca la normativa catalana, podrà sol·licitar els habitatges un 75% de la població de Barcelona, i els preus seran assequibles: segons el règim general, un pis de 80 m2 costa actualment uns 520€ al mes si és de lloguer i 137.000€ si és de venda

També s’ha aprovat un nou planejament per declarar tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi de dret de compra preferent en la compravenda de determinats edificis o solars i evitar casos de gentrificació

Totes dues mesures han superat tots els tràmits municipals i ara s’elevaran a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva

Aquest divendres, el plenari del Consell Municipal ha donat llum verda a l’aprovació provisional del nou instrument urbanístic que permetrà obligar els promotors residencials a destinar a habitatge de protecció pública un 30% dels pisos nous que construeixin. D’aquesta manera, Barcelona es converteix en la primera ciutat de l’Estat espanyol que implanta una eina d’aquestes característiques, de forma similar a com ja s’ha desenvolupat a ciutats com Nova York, París o Londres.

Es tracta d’una de les mesures amb més pes que sorgeixen de les demandes de les entitats socials per fer front al problema de l’accés a l’habitatge digne i protegir l’equilibri social dels barris. En concret, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Observatori DESC, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i Sindicat de Llogaters.

En els últims mesos, el Govern municipal les ha treballat amb els col·lectius i amb els grups polítics per reflectir-les en el nou instrument urbanístic que avui ha superat l’últim tràmit municipal. Ha rebut els vots a favor de l’equip de Govern, GMDemòcrata, ERC, PSC, CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i l’abstenció de Cs. Ara, només quedarà el vistiplau de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona perquè s’aprovi definitivament.

Amb la seva implantació, el Govern municipal vol, d’una banda, incrementar el parc d’habitatge assequible de forma ben distribuïda a tots els districtes. I, de l’altra, regular el mercat immobiliari i exigir als promotors privats que es coresponsabilitzin amb l’entorn urbà que atorga valor a les seves propietats.

En el debat del ple, l’alcaldessa, Ada Colau, ha felicitat totes les persones i entitats que “no s’han rendit, han sigut exemple i referent i han anat molt per davant de les institucions marcant el camí des del principi” per aprovar la mesura. “Només tinc paraules d’agraïment per la seva valentia i per aquest canvi de paradigma perquè finalment es comencin a fer mesures reals i no retòriques per protegir el dret a l’habitatge i fer que no sigui una mercaderia sinó un dret fonamental”, ha manifestat.

També ha agraït el suport dels grups polítics, i els ha instat a mantenir la majoria del ple d’avui als municipis de l’àrea metropolitana per estendre-hi la reserva del 30% de pisos assequibles.

Al seu torn, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la mesura demostra que “l’urbanisme a Barcelona es posa al servei dels veïns i veïnes i protegeix un dret fonamental com és el dret a l’habitatge”. “Davant un mercat desregulat i d’un veïnat que se sent desprotegit, l’Ajuntament utilitza totes les seves competències per donar una resposta a l’alçada del que demana la ciutadania cada dia al carrer”, ha refermat.

Uns 330 habitatges assequibles nous l’any a les promocions privades

L’obligació del 30% d’habitatge assequible es recull en una Modificació del Pla general metropolità (MPGM). Concretament, estableix que les promocions residencials de més de 600 metres quadrats (m2) de sostre construït o per construir en un solar hagin de destinar un 30% de superfície a habitatges de protecció oficial.

Això afecta tant les promocions de nova construcció com les de reforma. Els habitatges protegits seran de règim general i estaran sotmesos al dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Així, es calcula que s’aconseguirà fer créixer el parc d’habitatge assequible en uns 334 pisos nous cada any, que és el 30% dels 1.114 habitatges nous que s’han construït cada any entre 2008 i 2016 en sòl urbà consolidat de la ciutat.

Introduint aquests mínims es garantirà la correcta distribució territorial del parc d’habitatges protegits i s’evitarà que es concentrin en determinats barris perifèrics on ja hi ha habitatge protegit. D’aquesta manera, més del 50% dels nous habitatges assequibles s’ubicaran en barris cèntrics, que són on fa més falta l’habitatge protegit i on s’està patint més la gentrificació i l’expulsió de veïnat.

El 75% de la població podrà accedir-hi

Als habitatges protegits hi pot tenir accés qualsevol persona que estigui inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO). La Generalitat, a través del decret que regula el Registre, en determina els requisits d’accés.

Així, s’ha de tenir uns ingressos inferiors a 5 IRSC (5,35 IPREM), que equival a 53.118,20 € per a unitats familiars d’un membre, 54.761,03 € per 2 membres, 57.116,34 € per 3 membres, i 59.020,22 € per 4 membres o més.

Això vol dir que el 75% de la població de Barcelona podrà sol·licitar els habitatges protegits que es construeixin arran de la mesura.

Pel que fa als preus, que els fixa la Generalitat, per un pis de 80 m2 a data d’avui el preu de lloguer és aproximadament de 512 euros al mes –6,40€/m2–, i el de venda, 136.400 –1.705€/m2–.

Es tracta d’una proposta ja prevista en la Llei d’urbanisme i al Reglament que la desenvolupa, i la Llei del dret a l’habitatge catalanes, que el consistori desenvoluparà de forma innovadora per implicar els promotors privats en el retorn social de la construcció d’habitatge.

A més, es garanteix la viabilitat econòmica de les operacions privades, ja que es té en compte el diferencial entre el preu del moment de la compra del solar o edifici i el preu del moment de l’entrada en vigor de la norma. En aquest sentit, l’MPGM s’aplicarà a les noves llicències que es tramitin a partir de l’aprovació definitiva, excepte les que acreditin transaccions fetes –compra de solar– entre l’1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial. Tampoc s’aplica la norma ni a les llicències sol·licitades abans de l’aprovació inicial ni les sol·licitades abans de l’aprovació definitiva.

Per tant, aquests casos estaran exempts del 30% si tramiten la llicència fins a dos anys després de l’entrada en vigor de l’MPGM. I els promotors que hagin fet transaccions vinculades a la nova promoció entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 hauran de destinar un 20% -en lloc del 30%- dels pisos a habitatge protegit, sempre i quan tramitin la llicència també en un màxim de dos anys des de l’aplicació de la normativa.

Paral·lelament, l’acord d’avui inclou la creació d’una comissió de seguiment i avaluació de la implementació de l’MPGM i de l’impuls de noves mesures per ampliar l’habitatge assequible de lloguer a Barcelona.

Dret de compra preferent en determinades finques de tota la ciutat

A més de la mesura del 30% d’habitatge protegit, el plenari també ha aprovat una MPGM que declara tot el municipi de Barcelona com a àrea amb dret de tanteig i retracte. L’objectiu és que l’Ajuntament disposi del dret de compra preferent en la compravenda de determinats immobles o solars que s’estiguin venent, i que els pugui adquirir per l’import registrat en la transacció.

La mesura s’aplicarà durant sis anys prorrogables a sis més, i inclourà edificis plurifamiliars, propietats verticals, terrenys sense edificar, edificacions en mal estat, habitatges sotmesos a l’impost d’habitatges buits i habitatges protegits.

Per tant, el nou instrument servirà per aturar operacions clarament especulatives que provoquin l’expulsió de veïnat i operacions al mercat negre, i per protegir els immobles de propietat vertical de l’adquisició per part de fons d’inversió. I es tindrà un millor coneixement en temps real de les transaccions que tenen lloc a la ciutat.

Aquesta MPGM també s’ha aprovat provisionalment a favor del Govern municipal, GMDemòcrata, ERC, PSC, CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i l’abstenció de Cs. I s’elevarà a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva.