Comunicat del grup municipal d’ICV, EUiA i Pirates que denuncia que el text és “poc exigent” i oblida necessitats urgents com un servei de pediatria 24 hores

«Des del grup municipal de Canviem L’Hospitalet hem fet una valoració del procés i redacció del “Pacte en defensa d’una salut pública a L’Hospitalet que ens ha fet decidir les següents consideracions:

El  grup municipal de Canviem LH hem participat  del procés participatiu per la redacció d’aquest document i considerem un aspecte molt negatiu la baixa participació en el mateix per part dels ciutadans i moviments socials en defensa de la salut pública. Una baixa participació donada d’un procés tancat i amb poca exposició pública per part dels impulsors.

Trobem el text poc exigent donades les circumstàncies dels serveis sanitaris a la nostra ciutat. Un document sense reivindicacions i exigències concretes als responsables del benestar de la salut al nostre municipi. Sense cap exigència o demanda compromesa per revertir les retallades en matèria de sanitat que va imposar el govern de la Generalitat de Catalunya i que han patit el nostre municipi i la seva ciutadania.

El redactat final del pacte tampoc contempla, ja que ho considera una qüestió a valorar, l’exigència d’un servei de pediatria 24 hores necessari a una ciutat com L’Hospitalet amb una població de més 250.000 habitants. Exigència que el nostre grup municipal ha reclamat amb la presentació de mocions aprovades al ple municipal i que el grup parlamentari de “Catalunya Sí Que es Pot” també ha reclamat mitjançant una proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Tampoc contempla solucionar la manca de personal i recursos a l’atenció primària ni resoldre la discriminació de la meitat de la població de l’Hospitalet que ha de desplaçar-se al municipi de Sant Joan Despí, ja que tenen com hospital de referència el Moisès Broggi i no l’hospitalet de Bellvitge.

Encara que compartim part del redactat, donades les mancances a l’hora d’exigir actuacions concretes per revertir les deficiències dels serveis sanitaris i les retallades imposades durant els darrers anys, el nostre grup municipal ha pres en consideració no signar el “Pacte en defensa de la salut pública a L’Hospitalet”.»

Canviem L’Hospitalet.