La situació de pandèmia ha derivat els ja escassos recursos de l’atenció primària cap als hospitals.

Els centres d’atenció primària es troben, en l’actualitat, mancats de recursos, tant de professionals de la medicina, com de la infermeria i altres professionals del sector així com es veuen afectats també per una greu manca de recursos materials.

Aquesta falta de mitjans, que ja s’anava arrossegant des de les retallades dels últims deu anys, necessiten una resposta i acció conjunta de tots els agents socials.

Respectem la convocatòria de vaga del sindicat de Metges de Catalunya, encara entenent que és representativa, només d’una part del personal d’atenció primària.

Demanem a la Conselleria de salut un diàleg urgent i eficaç amb el sindicat convocant i amb tots els altres agents implicats per a fer front a les seves demandes i posar remei a la situació sanitària de Catalunya.

Comissió Nacional d’EUiA