El grup parlamentari presenta aquest dimecres, a instàncies del grup municipal de CanviemLH i de la confluència L’Hospitalet en Comú Podem, una nova proposta de resolució al Parlament per aturar el Pla Director Urbanístic de la Gran Via

El grup parlamentari de Catalunya en comú Podem, a instàncies del grup municipal de CanviemLH i de la confluència L’Hospitalet en Comú Podem, presenta aquest dimecres 16 de gener una nova proposta de resolució al Parlament per aturar el Pla Director urbanístic de la Gran Via. El PDU és un projecte especulatiu que pretén construir 27 gratacels a l’última zona agrícola i natural de L’Hospitalet de Llobregat, afectant un 8% del territori de la ciutat sense cap mena de participació ni consens.

Concretament, la proposta de resolució demana:

  1. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Gran Via davant la manca de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de L’Hospitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà.
  2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Gran Via – Llobregat considerant, com a mínim, els següents aspectes:
  3. Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanística metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) en tots els aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit d’aplicació i l’àrea d’influència del pla.
  4. Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran Via i els seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport, amb diverses alternatives.
  5. Incorporar un estudi soci-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.
  6. Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.
  1. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Cal Trabal, que garanteixi la preservació d’aquest espai en el doble context de porta de L’Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat. I incorporar l’espai agrícola de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.