CatComú celebra aquest diumenge la seva Assemblea Organitzativa, en què el conjunt d’inscrits i inscrites aprovaran els Estatuts, el Codi Ètic i el Reglament de processos electorals interns

Catalunya en Comú celebrarà aquest diumenge 22 d’abril la seva Assemblea Organitzativa, en què els inscrits i inscrites aprovaran els Estatuts, que inclouen el Codi ètic, i els Reglaments dels processos electorals interns. L’Assemblea se celebrarà al pati de l’Edifici Roger de Llúria del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (mapa).

Després de l’Assemblea Fundacional del 8 d’abril del 2017, en què es van posar les bases de CatComú amb l’aprovació de l’Ideari Polític i els Principis d’Ètica i Radicalitat Democràtica, a més de nomenar una Coordinadora Nacional i una Comissió Executiva, Catalunya en Comú dóna un pas més en la construcció d’una organització de majories amb la seva Assemblea Organitzativa, amb l’objectiu de bastir una “organització política del segle XXI basada en la radicalitat democràtica, el desbordament ciutadà, la transparència i la feminització de la política”, assenyala el coordinador d’Organització i Territori de CatComú, Xavier Matilla.

L’Horari de l’Assemblea serà el següent:

9h Obertura de portes, acreditacions i entrega de la documentació
10h Inici de l’Assemblea. Benvinguda a càrrec de la membre de l’Executiva Candela López.
10:30h Presentació dels documents organitzatius a càrrec del Coordinador d’Organització i Territori de Catalunya en Comú, Xavier Matilla i la integrant de l’equip d’Organització i Territori Marta Olivan.
10.45h Presentació i votació d’esmenes
13:30h Intervenció del Coordinació General de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.
14:00h Fi de l’Assemblea

A continuació apuntem alguns dels elements més destacats que recolliran tant els Estatuts de l’organització com el Codi Ètic –annex als estatuts- i el Reglament dels processos electorals interns:

 • Radicalitat democràtica: les decisions les pren la gent.
 • Les llistes electorals seran escollides per la gent inscrita a Catalunya en Comú mitjançant processos de primàries.
 • Els i les nostres representants als òrgans de direcció seran escollides per la gent inscrita mitjançant eleccions internes.
 • Els programes electorals i la política d’aliances amb d’altres forces polítiques seran decidides per la gent inscrita mitjançant processos participatius.
 • Els i les inscrites marcaran el rumb de la organització mitjançant consultes internes vinculants.
 • Els i les inscrites podran realitzar consultes revocatòries de caràcter vinculant sobre càrrecs interns o públics de CatComú.
 • Desbordament ciutadà: Una organització oberta a tothom
 • Per tenir dret a vot només caldrà estar inscrit a Catalunya en Comú.
 • Per fer moviment popular i construir un Comú de tots els veïns i veïnes, les assemblees del Comú seran obertes a tota la ciutadania, també a les persones que no estiguin inscrites.
 • Les assemblees del Comú podran impulsar les iniciatives ciutadanes que creguin necessàries per fer arribar les demandes de la gent i dels moviments socials a les institucions municipals.
 • Es preveu la creació de Comissions Tècniques on tothom que vulgui pugui aportar al conjunt de la organització els seus coneixements professionals o habilitats tècniques.

 

 • La transparència com a ètica del comú
 • El rendiment de comptes es durà a terme a tots els nivells: exposarem decisions preses, agendes dels càrrecs electes, feina feta i feina prevista, així com la documentació necessària per a compartir coneixements col·lectius.
 • Serem independents dels poders financers. Catalunya en Comú no acceptarà crèdits bancaris com a forma de finançament. Prioritzarem el micromecenatge i les aportacions de la gent inscrita, i la gestió dels recursos amb la banca ètica i les cooperatives financeres.
 • Els càrrecs electes tindran limitació de sou, renunciaran a dietes addicionals o per assistència a reunions institucionals i de l’administració publica, a l’aforament judicial, a fons de pensions privades i a l’ús de vehicles oficials.

 

 • Feminització de la política: la Catalunya que volem
 • Tots els òrgans de direcció i coordinació de l’espai comú estaran compostos per un mínim de 50% de dones (Comissions Executives locals i les Coordinadores locals / els Consells Territorials + Comissions Executives Locals / Consell Nacional i Comissió Executiva Nacional).
 • A més, aplicarem correccions positives per a incloure una perspectiva de gènere en les nostres llistes electorals. De manera que s’assoleixin llistes cremallera a les primàries per a participar en els comicis institucionals.
 • El feminisme serà transversal a tota la organització i una pràctica quotidiana. Assumirem una perspectiva de gènere en la distribució de les responsabilitats polítiques.

 

 • Òrgans del Comú
 • Els Estatuts de Catalunya en Comú fixen tres nivells de representació: local, territorial i nacional.
 • A nivell nacional, l’Assemblea Nacional de Comuns el màxim òrgan de decisió política de CatComú, i està format pel conjunt de persones inscrites.
 • El Consell Nacional de Comuns, principal òrgan de deliberació i de decisió de les grans línies estratègies de CatComú, estarà format per un mínim de 150 i un màxim de 200 persones, un 40% de les quals seran escollides a les assemblees territorials.
 • La Comissió Executiva Nacional, l’òrgan encarregat de la direcció executiva serà l’òrgan encarregat de la direcció executiva de CatComú i estarà formada per entre 30 i 40 persones.
 • Per últim, la Coordinació Nacional és el càrrec sobre el qual recau la responsabilitat de coordinació de l’acció política de l’organització. Com les coordinacions locals, estarà integrada per un mínim de 2 persones i un màxim de 4.
 • Es formaran espais de treball sectorials com a espai de participació política de les persones inscrites que tenen interès per un determinat àmbit temàtic