El grup demanarà que es portin les seves conclusions al proper ple: risc de “sobre ús” de les armes, incompliment de les recomanacions de l’ONU i la revisió dels òrgans ciutadans de fiscalització de l’ús de la força pública

El grup parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot ha emès avui les seves conclusions del grup de treball sobre la utilització per la policia de pistoles elèctriques del Parlament de Catalunya, emplaçant a “no desplegar” aquestes armes “entre els cossos de seguretat públics”. Una conclusió que es fonamenta en l’objectiu de no fomentar un “sobre ús” d’aquestes armes, tal i com es produeix a països que sí implementen aquest armament com els EUA, en la voluntat de respectar les recomanacions de l’ONU en matèria de drets humans, i en actuar en la línia de les opinions tant de diverses entitats socials i de DDHH, així com del Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, contràries totes elles a fer ús de les pistoles elèctriques. El grup de la confluència demanarà que aquestes conclusions es portin al pròxim ple del Parlament per tal que es puguin discutir i votar a la cambra.

Juntament amb les ja citades, Catalunya Sí Que es Pot també proposa una sèrie de mesures per tal d’avançar cap a una policia “més propera i avançada”. La més important d’aquestes propostes és la “revisió de les funcions i la composició dels actuals òrgans ciutadans de fiscalització de l’ús de la força pública”, i, si s’escau, “crear-ne de nous”. La proposta sorgeix després de constatar en les diferents sessions del grup de treball que gairebé totes les entitats socials que hi han participat “han reclamat una fiscalització ciutadana de l’ús de la força”. Per Catalunya Sí Que es Pot aquest òrgan permetria “vetllar pel compliment de les recomanacions de l’ONU, millorar la qualitat dels nostres cossos de seguretat i millorar la seva imatge entre la població”.

Segons l’Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de les pistoles elèctriques, actualment a Catalunya fins a 31 policies municipals disposen d’aquest armament, un fet del qual no en tenia constància la Conselleria d’Interior. Tot i existir un reglament, per a la confluència el seu caràcter fortament restrictiu i poc aplicable a la pràctica provoca el risc de generar un abús de les armes. En aquest sentit, en la majoria de casos en què s’han fet servir aquestes pistoles a Catalunya s’han incomplert les directrius de Nacions Unides, que són: evitar l’ús d’aquests dispositius en qualsevol estat de reclusió o custodia, en persones amb malalties cardiovasculars, amb dispositius ventriculars o en estat d’alienació.

Document relacionat