El Parlament aprova la moció presentada per Jéssica Albiach que planteja “arribar on més es necessita per garantir la igualtat d’oportunitats, la coherència pedagògica i una educació feminista” que “miri el present i alhora el futur”

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una moció presentada pel grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem que planteja la creació d’un Pla Nacional de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància “que miri el present però que alhora tingui la mirada posada al futur”, i que traci una “estratègia transversal de país, on estiguin implicats el departament d’ensenyament, salut, afers socials, els ajuntaments i la comunitat educativa”.

“Volem fer un pas endavant en la igualtat d’oportunitats dels nens i nenes de Catalunya, visquin a la Mina o a Pedralbes, a l’Aran o a El Vendrell”, ha dit la diputada en la seva intervenció, que també ha reconegut la necessitat de “fer justícia amb els ajuntaments que tots aquests anys de retallades han estat compromesos i garants dels serveis de primera infància, fent un esforç econòmic per arribar on no arriba la Generalitat”.

El text aprovat estipula que aquest Pla Nacional ha d’estar “calendaritzat i amb propostes concretes” amb l’objectiu, entre d’altres, de “fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil i primària” per tal de garantir “la coherència pedagògica i l’equitat educativa per l’etapa completa d’infantil, de 0 a 6 anys”. La diputada Albiach s’ha referit a aquesta qüestió a la seva intervenció assegurant que és necessari “ampliar la mirada i començar a pensar no només en l’etapa 0-3 anys, sinó també en el 0-6”.

La moció també inclou garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballa-dors i treballadores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador inclosos, de titularitat pública ,amb independència de la seva gestió, així com la seva formació adequada, establir la coeducació “com a eix central de les línies de treball, amb Albiach assegurant “fets que no arriben mai” per donar compliment a aquest principi, i exigint al Govern a complir amb els seus compromisos amb les beques menjador: “no han posat ni un euro”.

El feminisme és també, segons Albiach, un dels àmbits on l’educació infantil “ha de fer un pas endavant”, ja que segons la diputada “uns serveis potents de primera infància ajuden a assolir la igualtat entre homes i dones”.