Comissió Nacional.

La Comissió Nacional és elegida pel Consell Nacional en la seva total composició.

Constitueix la coordinació i direcció executiva entre els intervals de reunions del Consell Nacional, al qual retrà comptes. Està conformat per un total de 20 persones

  • Oriol Arcas. Formació i Fundació l’Alternativa

  • Alba Blanco. Institucional i Europa

  • Olaya-Lourdes Checa. Dona

  • David Companyon. Comunicació

  • Ángela Cuenca. Adjunta de Territori

  • Assumpció Franquesa. Treball

  • Oscar Gil. Adjunt d’Organització i Finances

  • Jordi López. Administració i Assemblees de Base

  • Ramón Luque. Política Institucional, Programa i Relacions amb Izquierda Unida

  • Francesc Matas. Estratègia

  • Maria Riba. Moviments Socials

  • Héctor Sánchez. Organització i Finances; coordinador de la Coordinació Col·legiada

  • Nora Sánchez. Territori i Coordinadora de la Comissió Nacional

  • Marc Verneda. Municipalisme

  • Mercedes Vidal. Relacions Polítiques

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’