Davant dels esdeveniments d’aquest dimecres, la Comissió Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa volem expressar el següent:

Esquerra Unida i Alternativa és un moviment polític i social nacional català. Així ens definim a l’article 2 dels nostres estatuts. I com a organització catalana hem intervingut políticament en la nostra realitat concreta.

EUiA va celebrar el 27 d’octubre del 2013 una conferència política anomenada «Un projecte Constituent per a Catalunya». En aquesta se situava la necessitat d’obrir un Procés Constituent a Catalunya, així com d’establir aliances entre federalistes, sobiranistes i independentistes per avançar cap a la República Catalana lliurement federada. Aquesta posició política va ser ratificada per la 7ª Assemblea Nacional de la formació celebrada l’octubre del 2016 i a diversos Consells Nacionals celebrats des de llavors.

Una part de l’organització mai ha acceptat aquesta posició estratègica, no reconeix Catalunya com a subjecte polític i vol enfrontar Izquierda Unida (IU) amb EUiA, referenciant-se en IU com la seva organització. Considerem que Izquierda Unida s’equivoca entrant en aquest plantejament, trencant amb un marc de relacions històriques entre organitzacions germanes que es remunta a la relació fraternal entre PSUC i PCE.

És legítim constituir una delegació d’Izquierda Unida a Catalunya, però expressa una incomprensió del que passa a Catalunya, que Catalunya és un subjecte polític, i que les propostes polítiques per a Catalunya s’han de debatre i elaborar a Catalunya.

El Consell Nacional d’EUiA ha convocat la seva 8ª Assemblea Nacional, que celebrarà quan acabi el cicle electoral amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest serà el moment per a plantejar canvis estratègics. Malgrat això, alguns companys i companyes han decidit integrar-se a Izquierda Unida i trencar amb EUiA, i la seva estratègia i acció política. Però no haurien de fer-ho qüestionant la democràcia interna d’EUiA. La direcció d’EUiA ha actuat amb escrupolós respecte per les normes internes de l’organització, com així ho certifiquen les resolucions de la Comissió de Garanties i Control que, per unanimitat, ha rebutjat les al·legacions de suposades irregularitats.