Coordinació col·legiada

La Coordinació col·legiada d’EUiA s’encarrega d’assegurar quotidianament l’aplicació de les decisions emanades del Consell Nacional i de la Comissió Nacional. Estarà conformada pel nombre reduït i suficient de persones.

Coordinació col·legiada

  • Mercedes Vidal. Co-coordinació general

  • Hector Sánchez. Co-coordinació general

  • Nora Sánchez.

  • Juan Manuel Rodríguez. 

  • Membre de l’Aurora. (vacant)