Coordinació col·legiada

La Coordinació col·legiada d’EUiA s’encarrega d’assegurar quotidianament l’aplicació de les decisions emanades del Consell Nacional i de la Comissió Nacional. Estarà conformada pel nombre reduït i suficient de persones.

Coordinació col·legiada

  • Hector Sánchez. Organització i Finances; coordinador de la Coordinació Col·legiada

  • Mercedes Vidal. Relacions Polítiques

  • Ramón Luque. Política Institucional, Programa i Relacions amb Izquierda Unida

  • Nora Sánchez. Territori i Coordinadora de la Comissió Nacional

  • David Companyon. Comunicació

  • Alba Blanco. Internacional i Europa

  • Vocal. ‘EUiA Protagonista’