Joan Josep Nuet defensa que és “necessari” augmentar aquelles partides “d’aspectes sensibles que en els darrers anys més han patit”

“Uns altres pressupostos eren possibles, una part del país no pot esperar gens per viure una mica millor”. Amb aquestes paraules ha començat la seva intervenció al debat pressupostari per seccions de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència el portaveu d’Exteriors de CSQEP, Joan Josep Nuet, que ha afirmat que  “encara estem a temps: els rics poden pagar més, i els més pobres poden rebre més polítiques socials. I no entenem perquè no es fa”. Malgrat celebrar l’augment del 75.34% al pressupost de la Conselleria, el diputat ha defensat que és “necessari” augmentar aquelles partides “d’aspectes sensibles que en els darrers anys més han patit”, com són les polítiques de memòria i de cooperació.

Catalunya Sí Que es Pot ha presentat esmenes per tal d’adequar el pressupost destinat a cooperació al que fixa el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015 – 2018, tal com reclamen les entitats amb les quals ha treballat les seves aportacions als comptes, com La Fede.cat. En aquest sentit, el grup de la confluència exigeix un augment d’almenys 6.200.000 euros de la consignació pressupostària per a l’Agència Catalana de Cooperació, per tal d’arribar als 23,6 milions marcats pel Pla per aquest any, ja que la partida prevista als pressupostos tan sols arriba als 17,4 milions. “No podem tenir un projecte pressupostari del Govern que s’esmena a sí mateix. Què es complirà? El projecte de pressupostos o el pla director? Perquè ambdues coses no és possible”, ha subratllat Nuet.

A més, CSQEP proposa finançar una convocatòria diferenciada per a les entitats que treballen amb col·lectius de refugiats i d’immigrants en situació́ de vulnerabilitat i desprotecció́, i insta a incrementar els recursos per permetre a l’Institut Català̀ Internacional de la Pau complir les funcions de control de compliment dels drets humans de les empreses catalanes a l’exterior. “És un dels compromisos d’aquest Parlament i en un aspecte en el que volem ser referència”, ha assenyalat al respecte Nuet.

La confluència d’esquerres centra les seves esmenes en ampliar la dotació pressupostària de les polítiques de memòria democràtica. En aquest sentit, fixa com a prioritat l’increment del pressupost del Memorial Democràtic, i molt especialment de les partides destinades a donar suport a les entitats memorialistes. “Si parla amb moltes entitats memorialistes els hi diran que no tenen diners, i que encara se’ls deuen subvencions d’anys anteriors”, ha dit Nuet al conseller, Raül Romeva.  “Amb una mica més de diners tindríem a les entitats de memòria, a l’Institut per la Pau, a l’Agència catalana de Cooperació, etc., més ben ateses”, ha conclòs.