El procediment de reforma iniciat fa més de quatre mesos que culmina ara, busca situar l’organització en un marc de plena actualitat com “formació radicalment democràtica, cent per cent feminista, amb una clara vocació de majoria i preparada per a la confluència”

El 81,61% dels afiliats i afiliades d’IU que ha participat en el procés de reforma dels seus principals normes internes ha donat el seu vistiplau al document polític a debat per a  l’Assemblea per un Nou Model Organitzatiu i Estatuts que se celebrarà a Madrid el proper dissabte, 14 de juliol.

La consulta celebrada fins el cap de setmana, amb la qual es tancava un ampli procediment participatiu de més de quatre mesos, ha comptat amb el vot de 3.841 afiliats/des, fet que suposa el 19% del cens.

El citat document i les esmenes parcials que es duran al seu últim debat i votació en la important reunió de dissabte que busquen situar IU en un marc de plena actualitat com “formació radicalment democràtica, cent per cent feminista, amb una clara vocació de majoria i preparada per a la confluència i per a la trobada amb altres i altres”.

IU va a aprofundir en aquesta ‘radicalitat democràtica’ que des de fa anys guia la seva forma d’actuar a través d’accions molt concretes. Entre elles estan “l’obligatorietat que totes les decisions es prenguin per sufragi universal, l’articulació d’revocatoris per als càrrecs públics, així com l’existència de primàries obligatòries realitzades a través der sistemes proporcionals”.

Izquierda Unida ha anat adaptant a poc a poc la seva manera d’actuar i ara arriba el moment per “concretar la forma de procedir d’una formació d’esquerra amb noves formes de participació, més flexible en la seva acció diària i adaptada al conflicte, per ampliar així el seu radi d’actuació i l’efectivitat que demanen cada vegada més les famílies treballadores i les classes populars que segueixen aclaparades pels greus efectes de la crisi.

A més, des d’aquesta formació “s’avança de manera decidida cap a la consolidació d’una esquerra cent per cent feminista i compatible amb la vida. La proposta de la ponència, que ja incloïa mesures com la limitació en els temps d’intervenció per igualar la participació de dones i homes, així com la garantia que sempre hi hagi espais de cures en les reunions per facilitar el treball polític de les dones, es completa amb importants aportacions elaborades per la militància”.

D’aquesta forma, per exemple, IU reforça el seu compromís amb la igualtat amb mesures molt precises com la de que tant en les activitats internes com en aquells actes als quals es convidi a membres de l’organització no es confirmarà la participació si l’acte no és paritari.

Per arribar fins aquí, tot aquest procés iniciat fa mesos ha comptat amb una destacada participació activa de prop de 2.500 persones que, de manera individual o mitjançant les seves respectives federacions, van registrar prop de 700 esmenes. El colofó ​​de cara als debats finals ho podran els prop de 250 delegats i delegades que estan ja acreditats per a la trobada del proper cap de setmana.

Aquest procés ha tingut molt en compte en tot moment el debat presencial, amb reunions en les assemblees de base de totes les federacions, a excepció d’Astúries, a fi de debatre el document de la ponència i per presentar les esmenes que es consideressin pertinents al mateix, que han servit per enriquir i millorar de forma notable els Estatuts d’IU.

D’aquesta manera, aquesta és la primera vegada en què una organització obre un debat polític intern amb una durada superior als quatre mesos, a partir del qual la seva afiliació pot votar sense condicions el document i les esmenes que es van fer arribar des de tots els territoris, fins a culminar amb el debat i votació definitius a l’assemblea del proper dissabte.

Les esmenes parcials es van dividir en sis blocs específics que feien referència a aquesta Esquerra Unida “moviment polític i social; radicalment democràtica; oberta a noves formes de participació; activista i en la lluita social; sostenible, transparent, federal i solidària, a més de flexible deliberativa i compatible amb la vida “que es persegueix de cara al futur immediat.