Comunicat del PEE pel 8 de Març, Dia Internacional de la Dona

En els últims anys hi ha hagut un increment brutal de la desigualtat de gènere a Europa i al món, desigualtat que es nota en tots els àmbits i no només no s’avança sinó que hi ha una evident involució. El 2017 s’ha produït un increment de tal magnitud, que hem retrocedit als percentatges de 2006, situant l’índex global mundial de la bretxa de gènere en el 68%. Per això, des del Partit de l’Esquerra Europea (PEE) hem de denunciar que l’enorme desequilibri entre dones i homes en la seva participació en la política i l’economia no és només un problema d’equitat, sinó un problema estructural, en què el masclisme i el sistema patriarcal capitalista es ramifica a tots els àmbits socials.

En l’àmbit laboral europeu la bretxa salarial es troba al 16%. La temporalitat, el gran nombre de jornades parcials, la inestabilitat contractual o el difícil accés al mercat laboral per a les dones més joves, són alguns dels majors problemes als quals s’enfronten les treballadores. Els sectors i les professions estan segregades. A més, en gairebé tots els sectors, els homes pugen més freqüentment a funcions de direcció. Aquesta segregació ‘vertical’ explica una proporció significativa de la bretxa salarial entre homes i dones, així com la consolidació de l’anomenat ‘sostre de vidre’ que limita a les dones en la seva escalada laboral i professional.

Encara s’estableix socialment a les dones com les responsables gairebé absolutes de la cura de la família i la llar. Això es tradueix en una difícil conciliació de la vida laboral i familiar per a les dones, un àmbit en què hi ha molt poca regulació i molta invisibilització.

A causa de les dificultats amb que es troben les dones, en moltes ocasions són les que ocupen per complet els permisos de maternitat i lactància i s’acullen freqüentment als drets de reducció de jornada per a la cura dels seus fills i filles. En moltes ocasions, decideixen ocupar treballs en sectors que els permetin conciliar l’àmbit familiar i en altres ocasions, pel fet que la remuneració salarial que perceben és menor que la dels homes, decideixen ser elles les que renunciïn als seus llocs de treball, la qual cosa sol apartar-les del mercat laboral. Fruit d’aquestes desigualtats, les dones es veuen novament discriminades, sent així que la durada de la carrera professional té un efecte directe sobre la bretxa en matèria de pensions de jubilació.

En l’àmbit de la salut i els drets civils, l’OMS estima que les complicacions derivades d’avortaments en condicions insegures causen 47.000 morts anuals i representen un 13% del total de morts maternes al món. El dret a l’avortament és un assumpte polític. Denegar a una dona aquest dret és limitar el seu potencial humà, i és per això que aquest dret va ser una de les primeres demandes d’alliberament de la dona. La decisió d’interrompre l’embaràs és la resposta a un problema personal i privat en un moment determinat a un embaràs no desitjat. No és una demostració de la seva forma de pensar o les seves creences.

Per tot això, des del Partit de l’Esquerra Europea exigim a l’àmbit laboral:

– L’eliminació per Llei de la bretxa salarial, en el cas de la UE, segons el que estableix el seu Tractat de Funcionament en el seu article 157 i en l’article 4 de la Directiva refosa sobre igualtat entre homes i dones (2006/54/CE), que estableix el principi d’igualtat de retribució: a igual treball, igual salari.

– Una batalla europea real a la segregació sectorial i professional. Combatre els estereotips i la segregació en l’educació, la formació i el mercat laboral, posant l’accent en la igualtat d’oportunitats i fomentar l’accés de les dones en aquells sectors productius copats pels homes.

– L’apoderament econòmic de les dones mitjançant la promoció de polítiques de foment de l’equilibri entre la vida privada i la vida professional.

– La independència econòmica, amb un repartiment efectiu de les tasques de la llar i amb uns estats que garanteixin els serveis públics, l’estabilitat laboral i la igualtat salarial.

– Un sistema públic que garanteixi pensions dignes per a totes, independentment de l’estat civil o el treball realitzat al llarg de la seva vida.

– Reclamem la despenalització i gratuïtat de l’avortament sense limitar-lo a casos taxats i lleis de termini, que augmenten els riscos per a la salut de les dones derivats de procediments sense control mèdic, i la desigualtat social respecte a la lliure elecció de la maternitat, la salut sexual i reproductiva. Així mateix, que s’inclogui l’educació sexual i la contracepció en tots els programes educatius i sanitaris europeus.

Finalment, el PEE dóna suport a totes les mobilitzacions que es facin el 8 de Març: Vaga Feminista, manifestacions, concentracions i tots els esdeveniments que exigeixin la igualtat arreu d’Europa i del món.