Aquesta consulta múltiple tindrà lloc a finals de 2019 o principis de 2020 i, gràcies a la votació d’avui, el mecanisme quedarà implantat a la ciutat de Barcelona de cara al futur

Podran votar les persones majors de 16 anys empadronats a Barcelona i les primeres preguntes aprovades estan relacionades amb la remunicipalització de l’aigua i el canvi de nom de la plaça d’Antonio López per Idrissa Diallo

La voluntat del Govern municipal és que se celebri una multiconsulta anual, excepte els anys que se celebrin eleccions municipals

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la celebració de la primera multiconsulta de Barcelona amb 19 vots a favor, 8 en contra i 14 abstencions. En concret, la votació ha suposat l’acceptació del recurs administratiu que van presentar persones particulars que es van sentir afectades pel rebuig que el Plenari va dur a terme el passat 10 d’octubre i, de retruc, l’aprovació de les preguntes que les iniciatives han impulsat en els darrers mesos. Aquestes versen sobre la remunicipalització de l’aigua i el canvi de nom de la plaça d’Antonio López per Idrissa Diallo.

L’aprovació d’avui consolida els mecanismes de democràcia directa activats pel Reglament de Participació de Barcelona, que es van posar en perill quan al Plenari municipal de l’abril es va impedir la celebració de la multiconsulta abans de les eleccions municipals. Cal recordar que la recollida de signatures pot impulsar una multiconsulta, introduir punts a l’ordre del dia d’un plenari o convocar òrgans de participació, entre d’altres. Ja són 8 les iniciatives ciutadanes presentades durant aquest mandat a través dels mecanismes habilitats.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que “fa un mes Barcelona aprovava el 30% a les noves promocions immobiliàries, marcant un punt d’inflexió en la lluita pel dret a l’habitatge, i avui aprovem les consultes per iniciativa de la ciutadania un cop a l’any, governi qui governi. Aquestes són dues victòries ciutadanes que marquen un abans i un després, són canvis estructurals que han arribat per quedar-se” i ha afegit que la multiconsulta “ha patit un retard degut a la pressió d’una multinacional que es pensava que gastant-se milions d’euros en recursos jurídics i anuncis podria aturar-la, però no ho ha aconseguit”.

Per la seva banda, la regidora de Participació i Districtes, Gala Pin, ha recordat que “avui guanya la ciutat de Barcelona perquè les consultes són un mecanisme que ha vingut per quedar-se” i ha remarcat que “defensem el dret a decidir a tots els nivells, també en el municipal, i entenem la democràcia i la participació com un mecanisme per a redistribuir el poder i això és el que és la multiconsulta”. Pin ha finalitzat “la bona gent i la democràcia és la que acaba guanyant i amb perseverança aconsegueix allò que necessita”.

Així, durant l’any 2019 i un cop format el nou consistori municipal després de les eleccions del maig, es podrà dur a terme la multiconsulta que permetrà preguntar per aquestes dues qüestions i per totes aquelles que es vulguin sumar i superin els tràmits necessaris per fer-ho. Però, sobretot, el més important és que aquest mecanisme de participació ciutadana quedarà implantat a la ciutat de cara al futur. Es tractaria de la primera consulta a la ciutat de Barcelona que contindrà preguntes impulsades per entitats i associacions.

El Govern municipal ja va manifestar la seva voluntat de dur a terme una multiconsulta anual per tal de facilitar la participació i treure el màxim profit a l’esforç material i humà que suposa la seva organització. Això suposa que durant una setmana cada any, excepte quan hi hagi eleccions municipals, es concentraran totes les consultes que s’hagin aprovat pel Consell Municipal.

En les votacions podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a Barcelona i només es podran portar els assumptes de competència municipal i que no estiguin ja en execució.

Tal i com estipula el Reglament de Participació, abans d’una multiconsulta ha de tenir lloc un període de debat públic que faciliti informació i contrast de posicions sobre els diversos temes objecte de la consulta. Aquest s’iniciarà l’endemà de la publicació del decret de convocatòria i finalitzarà quan acabi la consulta. Per donar resposta a aquest requeriment, l’Ajuntament reservarà espais públics i equipaments al conjunt de la ciutat perquè s’hi puguin fer actes de campanya i debat.

A més, la multiconsulta preveurà la diversitat en abordar la seva organització considerant les diferents cultures i idiomes que conviuen a la ciutat.

Facilitar les consultes ciutadanes a través del nou Reglament de Participació Ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 6 d’octubre el nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona, que vol donar més protagonisme a la ciutadania mitjançant diferents canals, entre els quals hi ha les consultes ciutadanes. En aquestes, podran votar les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona, s’estima un univers potencial de 1’4 milions d’habitants.

Les consultes podran provenir d’iniciativa municipal o ciutadana. Si es tracta de proposta dels grups municipals cal una majoria de 2/3, si és a iniciativa ciutadana només la majoria simple. Només es podrà denegar si és contrària a l’ordenament jurídic.

Tot i que els seus resultats no són vinculants, els grups municipals poden manifestar el seu posicionament quan es prengui l’acord de convocatòria i quan es traslladin al Consell Municipal per a la seva presa en consideració.