Es tracta de la 5a Auditoria RACC sobre la qualitat de les travesseres en vies urbanes, un estudi que es realitza des de l’any 2011 i que ja ha analitzat 21 travesseres de les quatre demarcacions catalanes

El RACC ha elaborat la 5a Auditoria RACC sobre la Qualitat de les travesseres en vies urbanes, un estudi que es realitza des de l’any 2011 i que ja ha analitzat 21 travesseres de les quatre demarcacions catalanes. La Fundació RACC fa aquest anàlisi amb la finalitat d’avaluar si les travesseres compleixen correctament la seva doble funció urbana (per als residents) i interurbana (per als conductors de pas). D’aquest estudi es desprèn que la travessera urbana d’Altafulla, amb 78 punts, es converteix en la primera més ben valorada d’entre les 21 travesseres de tot Catalunya analitzades pel RACC des de l’any 2011.

L’auditoria valora quatre aspectes bàsics de les travesseres:

  • Mobilitat: nivell de servei per als usuaris dels diferents modes de transport que conviuen en una travessera urbana com són vianants, bicicletes, transport públic i transport privat motoritzat.
  • Seguretat viària: grau de seguretat viària disponible al llarg de la travessera a partir dels elements utilitzats, la seva coherència i grau de protecció, en especial vers els usuaris més vulnerables.
  • Adequació urbana: integració de la carretera dins la trama urbana segons l’existència d’aspectes propis en l’àmbit urbà (arbrat, mobiliari urbà) i les afectacions del trànsit.
  • Intensitat de trànsit de vehicles pesants: es penalitza la nota obtinguda en cas de valors elevats de trànsit pesant a la travessera.

Per tot això, l’Ajuntament d’Altafulla es felicita per aquests resultats i ha remarcat que és gràcies als treballs realitzats fins ara, i especialment, a l’eix viari central de l’Avinguda Marquès de Tamarit.