Catalunya en Comú Podem registra una proposició de llei amb l’objectiu d’oferir atenció sanitària bucodental universal i gratuïta des del servei públic de salut

Catalunya en Comú Podem (CatECP) ha registrat avui una proposició de llei amb l’objectiu d’oferir atenció sanitària bucodental universal i gratuïta des del servei públic de salut. El text legal, que du per títol Proposició de llei per a un servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’Atenció Dental Infantil a Catalunya, estableix una primera fase de cobertura als infants i joves i els col·lectius vulnerables, que posteriorment s’ampliaria al conjunt de la ciutadania.

“Amb aquesta llei posem les bases perquè el dentista passi a ser un servei públic per a tothom”, ha afirmat en roda de premsa la portaveu adjunta de CatECP, Marta Ribas. “Està normalitzat a la nostra societat que el dentista és un servei privat, i no té per què ser així”, ha defensat Ribas, que ha recordat que les lleis actuals, com la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, ja preveuen el desplegament de l’atenció bucodental al servei públic.

La diputada ha alertat dels greus problemes sobre la salut que pateixen especialment els col·lectius més vulnerables, que no poden accedir als serveis privats. “Les persones amb menys recursos s’alimenten pitjor, i a més no poden accedir als tractaments necessaris dels problemes a les dents per no poder pagar l’atenció a un dentista privat, la qual cosa afecta a la seva qualitat de vida i té repercussions sobre la salut, fins i tot arribant a causar problemes de salut mental”, ha apuntat.

Davant d’aquesta realitat, ha posat en valor les accions empreses per l’Ajuntament de Barcelona, com l’atenció bucodental a persones en situacions de vulnerabilitat econòmica i la posada en marxa d’un dentista municipal amb preus públics. Ribas ha recordat que és la Generalitat qui té les competències en matèria sanitària i, per tant, ha subratllat que és “èticament exigible” que desplegui l’atenció al sistema públic de salut.

Progressivitat en l’atenció pública

La proposició de llei preveu una primera fase en què es posaria en marxa un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI) per a la població de 7 a 16 anys, així com la cobertura pública a les persones en unitats de convivència amb ingressos iguals o inferiors a la Renda Garantida de Ciutadania, persones afectades per malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants.

El primer any, el PADI inclouria els infants de 7 a 9 anys, edat que s’aniria incrementant progressivament fins als 16 anys. En finalitzar la implementació del PADI, el Govern fixaria el calendari d’implementació de la cobertura a la resta de ciutadans i ciutadanes. “És perfectament assumible”, ha valorat Ribas.

Així mateix, la llei preveu un reforç del control del sector privat per part de la Generalitat, actuacions en matèria d’informació pública i Transparència, i la Creació de l’Oficina Dental Comunitària per tal d’abordar la planificació sobre la salut bucodental de la població.