“Ens unim a les reivindicacions de l’activisme LGTBI que es demanen aquests dies a tot el món”, destaca Mar García

Les diputades i diputats d’En Comú Podem Mar García, Joan Mena, Sònia Farré, Lucía Martín i Aina Vidal han registrat una bateria d’iniciatives per protegir els drets LGTBI en aspectes de la vida com l’educació, a la feina, garantir l’asil a persones perseguides per la seva condició sexual i en la diversitat funcional o intel·lectual.

Mar García ha assegurat que, amb aquestes iniciatives, “ens unim a les reivindicacions de l’activisme LGTBI que es demanen aquests dies a tot el món. Les iniciatives aborden temes tan essencials com l’asil, el treball, l’educació o la diversitat funcional. Amb elles volem visibilitzar la desigualtat i opressió que sofreixen les persones LGTBI a tot el món i la necessitat de canvis legislatius i socials profunds per aconseguir una societat basada en el respecte a la diversitat sexual i de gènere”.

Així, s’ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) en la qual s’exigeix un protocol d’actuació per tractar els casos de sol·licituds d’asil rebudes per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquest protocol haurà de garantir un ambient de seguretat i suport durant tot el procediment d’asil i que la valoració es dugui a terme de forma individualitzada i sensible.

D’altra banda, una altra de les iniciatives contempla la necessitat ampliar els supòsits de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors, de manera que s’excloguin del còmput d’absentisme per a l’acomiadament objectiu les faltes d’assistència ocasionades per consultes, tràmits o Incapacitat Temporal relacionades amb el procés de transició de les persones Trans. També s’exigeix que s’inclogui  la LGTBIfobia com a risc psicosocial per establir unes mesures de prevenció de l’assetjament laboral per aquesta causa. I, a més, tipificar qualsevol assetjament per identitat o expressió de gènere en el procediment sancionador com a falta molt greu.

Pel que fa a l’educació, En Comú Podem demana al Govern “l’eradicació dels models heterocisnormatius del sistema educatiu i garantir la diversitat afectiu-sexual i d’identitat de gènere” a través de la formació continuada i d’una línia de subvenció per a les diferents administracions educatives, la necessària formació sobre els diversos models de família, la realitat afectiu-sexual i la identitat de gènere, tant per a l’alumnat com, especialment, per al professorat.
Finalment, s’han registrat una sèrie de preguntes escrites al Govern perquè respongui quina valoració fa sobre la doble discriminació que pateixen les persones LGTBI amb diversitat funcional o intel·lectual i quines mesures ha pres en els últims anys per avançar en la igualtat i contra la discriminació de les persones LGTBI amb diversitat funcional.