Aquesta matinada grups de mercenaris han intentat perpetuar una invasió a Veneçuela per via marítima procedents de Colòmbia, aquest darrer intent es suma a la interminable llista d’agressions imperialistes que el poble de Veneçuela ve patint des del triomf del chavisme.

Intents de cop d’estat, bloqueig a les importacions i exportacions, vulneracions del dret internacional o sabotatges, són algunes de les eines que l’imperialisme utilitza recurrentment contra la República Bolivariana per tal de desestabilitzar i enderrocar el seu govern.

En aquest nou intent de cop d’estat també ha estat implicat l’autoproclamat president Juan Guaidó, personatge, que encara a dia d’avui és un interlocutor vàlid tant per l’Estat Espanyol com per a la UE.

Esquerra Unida i Alternativa expressem la nostre més profunda solidaritat amb el poble i el govern de Veneçuela i reiterem l’aposta per la pau i el diàleg com a solució a qualsevol conflicte.

Reclamem la fi dels atacs, invasions, sancions i sabotatges impulsats pels Estats Units i els seus aliats per tal d’enderrocar la revolució bolivariana. Alhora que exigim al govern de l’estat espanyol i a la UE que acabi amb qualsevol tipus d’encobriment del terrorisme i condemni l’atac a la sobirania veneçolana.

 

[[CASTELLANO]]

Esquerra Unida i Alternativa condenamos el último intento de invasión del imperialismo contra el gobierno soberano de Venezuela.

Esta madrugada grupos de mercenarios han intentado perpetuar una invasión en Venezuela por vía marítima procedentes de Colombia, este último intento se suma a la interminable lista de agresiones imperialistas que el pueblo de Venezuela viene sufriendo desde el triunfo del chavismo.

Intentos de golpe de estado, bloqueo a las importaciones y exportaciones, vulneraciones del derecho internacional o sabotajes, son algunas de las herramientas que el imperialismo utiliza recurrentemente contra la República Bolivariana para desestabilizar y derrocar su gobierno.

En este nuevo intento de golpe de estado también ha estado implicado el autoproclamado presidente Juan Guaidó, personaje, que aún a día de hoy es un interlocutor válido tanto para España como para la UE.

Esquerra Unida i Alternativa expresamos nuestro más profunda solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela y reiteramos la apuesta por la paz y el diálogo como solución a cualquier conflicto.

Reclamamos el fin de los ataques, invasiones, sanciones y sabotajes impulsados por los Estados Unidos y sus aliados con el fin de derribar la revolución bolivariana. A la vez que exigimos al gobierno de España y a la UE que acabe con cualquier tipo de encubrimiento del terrorismo y condene el ataque a la soberanía venezolana.