Estatuts.

Mitjançant els Estatuts definim els objectius i la finalitat política, com ens organitzem democràticament, la nostra estructura territorial i sectorial, els drets i deures de l’afiliació.

Estatuts d’EUiA aprovats a la 8a Assemblea Nacional