“Cal fer-ne el seguiment per controlar la seva aplicació i aconseguir la universalitat de l’atenció sanitària sense cap tipus de restricció”, afirma la responsable de l’àrea de Salut d’EUiA, Lola Castro 

Fa quatre anys, el Govern del PP va promulgar el “Real Decreto Ley 16/2012, de 20 d’abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (RDL).  A Catalunya aquest RDL es va matisar amb la “Instrucció del CatSalut 10/2012, de 30 d’agost, d’accés a l’assistència de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut”.

“El Departament de Salut va tenir una actitud de negació de la realitat davant les situacions d’exclusió sanitària creades per la complexitat i la manca de precisió de la instrucció i del RDL, l’existència de directrius poc clares i els missatges contradictoris per part del CatSalut”, assenyala la responsable de l’àrea de Salut d’EUiA, Lola Castro.

“Ara, celebrem la derogació de l’instrucció del CatSalut i l’aprovació del projecte de llei d’accés universal a l’assistència sanitària”, afirma Castro.

Tot i que el RDL del Govern del PP el van presentar com una mesura per contenir la despesa sanitària i garantir la suficiència pressupostària, “en realitat feia servir la crisi com a excusa per posar en marxa transformacions estructurals que signifiquen un canvi real del model sanitari”, denuncia.

Abans del RDL, totes les persones tenien dret a l’atenció sanitària, però el RDL va lligar el dret a l’assistència a les rendes del treball (dret per ésser assegurat/da o beneficiari/a d’un assegurat/da), i per tant va deixar fora a col·lectius en situació administrativa irregular i d’altres que pel fet de no tenir feina no tenen reconegut aquest dret.

Per intentar revertir aquesta situació es va crear el març de 2013 la PASUCat, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya. El gener de 2013, i en coordinació amb les plataformes i els activistes territorials, el Grup Parlamentari ICV-EUiA va registrar una bateria de preguntes sobre la situació de les persones estrangeres que no tenen la condició d’assegurades del Sistema Nacional de Salut com a conseqüència del “decretazo” del PP, i després de l’entrada en vigor de la Instrucció del CatSalut per garantir-ne la seva cobertura.

Després de l’aprovació del projecte de llei, “hem de fer el seguiment per controlar la seva aplicació i aconseguir la universalitat de l’atenció sanitària sense cap tipus de restricció. Amb la lluita guanyem”, subratlla Castro. “La defensa del Sistema Públic de Salut universal, equitatiu i solidari és una aposta prioritària per a Esquerra Unida i Alternativa”, conclou.