Aquesta jornada europea d’acció contra la privatització i la mercantilització de la salut es materialitzarà a Barcelona en una concentració el mateix dia 7 a les 11 hores a la Plaça Sant Jaume on s’espera una àmplia participació de treballadors i treballadores del sector i activistes de moviments socials com Marea Blanca

Aquest dissabte 7 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Salut 2018 sota el lema ‘Assistència Sanitària Universal per a tothom’, ja que la salut és un dels drets fonamentals de les persones.

L’assistència sanitària universal, les pensions i l’atenció a la dependència constitueixen els pilars fonamentals de l’anomenat estat del benestar, encara que la ideologia neoliberal ha propiciat reformes per a privatitzar recursos i prestacions públiques i ha generat desigualtats en l’accés a l’atenció de la salut.

A Espanya i a Catalunya les polítiques sanitàries dels últims governs han anat dirigides a retallar recursos, promoure les privatitzacions, introduir repagaments i excloure de l’assistència als col·lectius més vulnerables. En aquesta estratègia han contribuït especialment:

  • L’aprovació del Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, que va anul·lar les targetes sanitàries de les persones migrades i altres col·lectius i va ampliar els repagaments, especialment als pensionistes
  • Les retallades pressupostàries i de personal sanitari, amb l’argument de la crisi i l’exigència de la Unió Europea de retallar l’endeutament públic.
  • La generalització de les privatitzacions sota l’eufemisme de “col·laboració privada” per a finançar i gestionar centres i serveis de salut, que han conduït a l’afebliment i la precarització del sistema públic.

Aquestes polítiques han tingut com a conseqüència greu l’augment de les desigualtats territorials i d’accés als serveis, perjudicant els grups de població més vulnerables: persones migrades, aturades de llarga durada i malaltes cròniques, pensionistes i joves, que en molts casos no poden retirar de les farmàcies els medicaments prescrits.

Les polítiques dels governs del Partit Popular i de Catalunya suposen una agressió al dret a la salut i a una assistència sanitària universal, afavorint l’extensió de les assegurances privades finançades amb diners públics, aplicant desgravacions fiscals a la contractació de pòlisses complementàries, potenciant la provisió sanitària privada amb concerts i externalitzacions.

L’ús intensiu i irracional de fàrmacs i proves tecnològiques cada vegada més costoses, la marginació de l’Atenció Primària i la Salut Pública, dels programes de promoció i prevenció, posen en risc la salut de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema  públic. Ha empitjorat molt l’accés als serveis de salut, ja sigui per una visita mèdica o per una intervenció quirúrgica. Les llistes d’espera han augmentat a Catalunya un 3,4%, segons dades del CatSalut.

Per tots aquests motius, donem suport i cridem a participar en les activitats i mobilitzacions convocades  el proper dia 7 d’abril, Dia Mundial de la Salut, en defensa d’un Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter conquerit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.