Després d’un conflicte de mesos, l’acord ratificat en assemblea i que suposa la desconvocatòria de la vaga, inclou la readmissió dels traballadors i treballadores acomiadats, així com la impossibilitat d’acomiadaments objectius en els pròxims dos anys

Amb l’acord obtingut en mediació de vaga davant de la Secció de Relacions Col.lectives del Departament de Treball, l’empresa Titanlux reconeix el caràcter improcedent i la readmissió dels acomiadaments objectius d’aquells treballadors i treballadores que vulguin reincorporar-se als seus llocs de treball, oficialitzat en acte judicial de conciliació, principal reivindicació de les treballadores.

Així mateix, l’empresa es compromet a no efectuar cap acomiadament objectiu durant els 2 anys i 3 mesos següents a la signatura de l’acord.

L’acord, fruit d’un lluita sostinguda durant mesos, així com de la unitat sindical i de la plantilla de la companyia, implica també el compromís de les parts a que, en cas de concurrència de circumstàncies extraordinàries no previstes que afectin al volum d’ocupació, negociaran l’adopció de les possibles mesures a adoptar, tant a l’intern de l’empresa Titanlux, com sota la mediació d’Inspecció, amb caràcter previ a la tramitació d’un ERO extintiu.

Amb la signatura del pacte, ratificat en assemblea per la plantilla després del quart dia de vaga i que té eficàcia de conveni col·lectiu, els treballadors i treballadores de Titanlux aconsegueixen les seves principals reivindicacions i es posa fi a l’actual conflicte, amb una nova demostració de que la lluita que es perd és la que no es dóna.