La formació local defensa el model d’escola pública catalana arrelada al territori amb el català com a llengua vehicular

La defensa d’un sistema educatiu públic, de qualitat, laic, coeducatiu, en català, inclusiu, equitatiu i democràtic és un dels pilars fonamentals de l’acció política d’Esquerra Unida i Alternativa. Per això, ara que el 13 de març s’obre el període de preinscripció a les escoles, EUiA Mollet fa una crida als pares i mares dels i les alumnes per tal que apostin per l’escola pública.

L’educació és un dret fonamental de totes les persones que viuen a Catalunya i es tracta d’un dels pilars fonamentals de la nostra societat. En conseqüència, EUiA Mollet reclama que els diners públics vagin única i exclusivament a l’educació pública, doncs no té cap sentit continuar amb les polítiques de subvenció a les escoles privades, que competeixen deslleialment amb l’escola pública i desvirtuen el paper subsidiari que originàriament havia de tenir el concert educatiu. Per tant, la formació d’esquerres molletana aposta per treballar políticament per aconseguir eliminar la doble xarxa educativa, no oferint nous concerts educatius a la titularitat privada i obrint un procés per incorporar l’escola privada concertada a la titularitat pública.

Per últim, davant els atacs que està patint l’escola pública catalana en els darrers temps per part del govern de l’estat, EUiA Mollet aposta per defensar el model d’escola catalana, arrelada a la realitat del país i del seu territori, que té la llengua catalana com a vehicular de l’aprenentatge i la immersió com a estratègia pedagògica, que defugi de la mercantilització dels recursos pedagògics, materials i humans, així com de la contractació d’empreses que ofereixen serveis als centres educatius.