Models ecològics per una Europa post pandèmia.

L’informe IPPC SR15 (MassonDelmotte et al., 2018) adverteix que per tenir entre un 50% i un 66% d’oportunitats de mantenir l’escalfament global per sota de 1,5 graus les emissions de gasos d’efecte hivernacle han de reduir-se a la meitat el 2030 i a zero en la dècada de 2050.

D’altra banda, la crisi energètica i de materials vinculada al que s’anomena peak oil i peak everything posa sobre la taula el fet que el desenvolupament basat en un gran consum d’energia i materials de les societats actuals arriba a la seva fi.

Per debatre sobre aquests temes vam organitzar juntament amb EUiA, la Fundació Revolució Democràtica i el Partit de l’Esquerra Europea dues sessions de webseminar amb ponents nacionals i internacionals. El debat girarà al voltant del Green New Deal, el decreixement i l’economia ecològica. Què formes, límits i orientacions d’economia política s’estan duent a terme per part dels estats i les regions europees en referència als programes de transició ecològica.

Primera sessió:

Dimecres 7 d’abril de 2021 de 17h a 18h30

Traducció simultània castella – anglès

Enllaç d’inscripció zoom per poder seguir la trobada en castellà o anglès: Aquí

Enllaç de YouTube per seguir la reproducció en línia en castellà: Aquí

 

Segona sessió:

Dimecres 9 d’abril de 2021 de 17h a 18h30

Traducció simultània castellà – anglès – francès

Enllaç d’inscripció zoom per poder seguir la trobada en castellà, anglès o francès: Aquí

Enllaç de YouTube per seguir la reproducció en línia en castellà: Aquí