El tinent d’alcalde Jaume Asens lamenta el “menyspreu” del Ministeri de l’Interior a la legalitat municipal

L’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà al jutjat Contenciós-Administratiu que autoritzi l’entrada dels inspectors municipals al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, després que els funcionaris estatals hagin denegat, per segona vegada, l’entrada a l’equipament dels tècnics municipals.

Aquest matí, els inspectors del cos de Llicències del districte de Sants-Montjuïc s’han tornat a presentar al CIE amb l’objectiu de realitzar la inspecció corresponent per seguir amb les mesures d’execució forçosa després que s’hagi ordenat el cessament de l’activitat de l’equipament per manca de llicència d’activitat i del pla d’emergència preceptiu. Un cop més, els tècnics no han pogut entrar-hi.

Per aquest motiu, seguint el procediment que s’estableix a la normativa municipal, el consistori assistirà als jutjats Contenciós-Administratiu per a sol·licitar una ordre d’entrada al CIE per a realitzar la inspecció i, si s’escau, el posterior precintament. Aquesta vegada, els tècnics municipals han estat identificats pels funcionaris del CIE, i aquests han signat l’acta d’inspecció.

El tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, ha lamentat l’actitud “de menyspreu” del Ministeri de l’Interior a la normativa municipal. “Ningú, ni el Ministeri de l’Interior, està exempt de complir amb la normativa municipal”, ha recordat Asens, que ha insistit en què l’Ajuntament de Barcelona “seguirà exercint tots els mecanismes que estan a la seva mà perquè el CIE no obri”.

Asens ha explicat que, abans d’aquesta segona visita al CIE, s’ha fet un comunicat al Ministeri de l’Interior perquè tingués coneixement de la visita dels inspectors. El Ministeri, però, no ha donat resposta al comunicat i tampoc ha deixat accedir els tècnics municipals.

Tipologia de llicència

Tal i com ha dit avui Asens a la Comissió de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona, el Centre d’Internament d’Estrangers requereix una llicència prevista a l’Ordenança municipal que regula les activitats (OMAIIA), de “Residència per a col·lectiu determinat”, que s’utilitza per aquells centres destinats a col·lectius en situació de vulnerabilitat: drogodependents, persones amb discapacitats, menors, etc., i per tant, ha de complir amb els mínims de seguretat que preveu aquest tipus de llicència.

Segons una resposta parlamentària del govern estatal l’any 2014, un total de 7.286 persones van ser retingudes en els 8 Centres d’Internament d’Estrangers d’Espanya. Un 54% d’aquests no van acabar sent expulsats.