Els regidors d’Habitatge de Madrid, Barcelona, València, Saragossa, A Corunya, Còrdova, Cadis i Santiago de Compostel·la, ciutats amb una població que supera els 7 milions de persones, han volgut donar suport a aquesta reforma legal, tot subratllant que la proposició busca revertir alguna de les últimes reformes de la llei d’arrendaments urbans (LAU) aprovada pel PP el passat 2013, davant l’evidència que ha suposat un retrocés en l’accés a l’habitatge. En concret, les vuit ciutats de l’Estat consideren que per tal d’aconseguir que el lloguer sigui una opció estable, assequible i segura per a la ciutadania cal, d’entrada, tornar als contractes de lloguer de cinc anys. A més a més, en el cas que es tracti d’habitatges propietat de grans tenidors s’inclou una mesura antiespeculació: una pròrroga obligatòria de cinc anys més si la persona o família inquilina ha complert amb totes les obligacions contractuals.

La proposició de llei també demana que els ajuntaments puguin declarar determinades zones urbanes com a àrees d’especial protecció a les quals, de manera temporal i sempre que es donin criteris objectius basats en preus oficials de referència, es puguin limitar els preus del lloguer. Aquesta mesura ja funciona a les principals ciutats d’Alemanya i a d’altres països d’Europa, on tot i disposar d’un ampli parc d’habitatge públic es considera imprescindible atorgar estabilitat també als llogaters del parc privat. En el cas de Barcelona el percentatge de la ciutadania que viu en habitatges de lloguer se situa al voltant del 30%, una de les xifres més altes de l’Estat.

El canvi legislatiu que proposen les ciutats no tindria cap impacte en els pressupostos generals de l’Estat ni contempla cap despesa addicional, la qual cosa hauria de facilitar la presa en consideració pel conjunt de grups amb presència al Congrés dels Diputats. De fet, el ple del Congrés ja va aprovar el passat mes de setembre una proposició, en aquest cas no de llei, en que es demanava al Govern que prengués mesures per possibilitar que els municipis amb fortes pujades dels preus del lloguer puguin, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, regular aquestes lloguers abusius.