La responsable de Salut d’EUiA va traslladar les principals reivindicacions que defensa la Marea Blancai Rebel·lió Primària a Catalunya, plataformes on participem

El passat dissabte 21 d’abril va tenir lloc a Madrid una reunió d’activistes de Salut d’Izquierda Unida d’arreu de l’Estat, per tal de coordinar i enfortir l’organització federal i les lluites  en defensa de la sanitat pública. A la trobada hi van participar la responsable d’Activisme Federal d’IU, Lola Sánchez, i companyes i companys d’Aragó, Castella i Lleó, Madrid i País Valencià, a més de la responsable de Salut d’EUiA, Lola Castro.

Les propostes en defensa de la salut pública que va traslladar Castro a la reunió d’activistes d’IU tenen a veure a  la Marea Blanca  i Rebel·lió Primària:

  • La prohibició de qualsevol desgravació fiscal de la despesa en serveis privats, amb l’objectiu irrenunciable de donar cobertura i serveis per garantir el dret constitucional de la ciutadania als serveis públics.
  • El finançament d’aquest sistema ha de ser amb impostos progressius i amb assignació a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. De cap manera considerem admissibles les propostes neoliberals de desgravació fiscal. Els diners públics han de ser només per a serveis públics. Només així podrem posar fi a qualsevol tipus de discriminació, no només econòmica sinó també per raó de gènere.
  • Establir una perspectiva de gènere sobre els drets de ciutadania, analitzant amb deteniment si es presenten diferències en l’accés als serveis de salut entre homes i dones, així com per raons d’orientació i identitat sexual.
  • El sistema públic ha de garantir l’accés universal a una atenció sanitària de qualitat de la salut sexual i reproductiva, mitjançant equips integrats en l’àmbit de l’atenció primària de salut. Exigim el desenvolupament de la Llei de salut sexual i reproductiva de 2010.
  • Recuperació dels drets laborals i socials del personal assignat a la prestació de serveis públics, acabant amb la precarització.
  • Defensa d’un sistema de salut 100 x 100 públic, que tingui l’atenció primària com eix prioritari, la recuperació de les plantilles de personal, assegurant la cobertura per jubilació, malaltia, vacances i permisos.
  • Exigència de transparència i control dels salaris dels càrrecs directius dels sistema públic i acabar amb la normalització de les “portes giratòries”.

La responsable de Salut d’EUiA va explicar que l’Estat ha aprofitat la intervenció de la Generalitat amb l’article 155 per a interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles i disposicions de la llei catalana que garanteix l’accés sanitari universal.

Finalment, va informar de la campanya que es duu a terme a Catalunya sota el lema ‘Fora la privada de la pública’, per impedir l’activitat sanitària privada dins dels centres públics, i va posar d’exemple la mobilització continuada contra Barnaclínic i per la reversió de les privatitzacions i externalitzacions de serveis.