“El que necessiten els infants i les famílies és ajuda quan es troben en una situació difícil” afirma la diputada Gemma Lienas

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda una moció de Catalunya Sí Que es Pot amb una bateria de mesures per tal de millorar l’actual sistema de protecció a la infància i donar més garanties a les famílies per evitar un abús dels desemparaments dels infants, és a dir, la retirada a la família de la tutela dels seus infants per garantir-ne el benestar. “El que necessiten els infants i les famílies és ajuda quan es troben en una situació difícil”, ha dit la diputada, que ha afirmat que la seva moció busca aprofundir en la “transparència” perquè “totes les parts entenguin què es fa, i com es fa”.

El text, aprovat per unanimitat, insta al Govern a elaborar en el termini de 4 mesos un protocol d’actuació perquè els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) el facin a l’hora de fer la síntesi avaluativa objectivable. També estableix que en aquesta síntesi avaluativa es tinguin en compte els informes escolars, mèdics i psicològics que siguin aliens a l’EAIA. “Demanem que les accions per determinar si un infant està en risc siguin rigoroses i transparents, i que siguin menys restrictives, amb menys biaix de classe social i de cultura occidental”, ha declarat Lienas.

La moció dóna més eines a les famílies que han passat per un procés de desemparament per recuperar els seus infants. Així, s’estableix l’elaboració de plans de millora per a les famílies que siguin intel·ligibles, tangibles, realitzables i vinculants de manera que, quan les famílies assoleixin els objectius marcats en el pla de millora, puguin recuperar les criatures. A més, marca que l’administració haurà d’ajudar a les famílies a poder aconseguir assolir aquests objectius i a facilitar la informació sobre totes les vies, administratives i judicials, que tenen a disposició per exercir la seva defensa i per recuperar el menor.

En relació a l’EAIA, el text insta al Govern a millorar sensiblement la seva dotació econòmica i els seus recursos en els nous contractes programa 2016-2019, i que a principis de 2017 s’asseguri el compliment de les ràtios professionals dels EAIA, que actualment estan en 1 professional per 40 persones ateses. També lloa la tasca dels professionals que hi treballen, i aposta per dotar-los de formació pel que fa a les eines de crivellat, a la comunicació amb els menors i per poder supervisar els plans de millora de la família.

Finalment la moció també integra mesures de transparència en les dades per tal de conèixer de manera més amplia i detallada elements com el nombre de criatures les famílies de les quals reben ajuda i de quina mena, el nombre de criatures declarades en desemparament per edat i per quins motius, el temps en què han estat fora del nucli familiar, o el nombre d’infants d’acollida i als CRAES. Així, la moció insta a fer públiques en tres mesos i de manera mensual, les dades desagregades.