Es trauran un total de 204 plaques a Nou Barris i 163 a Gràcia que encara es conserven en edificis construïts durant la dictadura, i l’Ajuntament es farà càrrec dels costos de la retirada i l’arranjament de l’espai on estaven col·locades

Nou Barris i Gràcia han començat aquest dilluns a retirar totes les plaques d’habitatge franquistes que encara avui dia es conserven en edificis construïts durant la dictadura. Es tracta de la fase final de la feina feta els últims mesos pels dos Districtes per localitzar i classificar aquest tipus de simbologia franquista present a la via pública, la gran majoria a façanes d’habitatges privats, i procedir a eliminar-la.

El Govern municipal considera que les referències franquistes a l’espai públic són contràries a la democràcia, la llibertat i la solidaritat, i representen una infracció moral no només envers la memòria de les víctimes del feixisme i persones que van patir la repressió de la dictadura a l’Estat entre 1936 i 1975, sinó per al conjunt de la ciutadania.

Per això, al districte de Nou Barris es trauran un total de 204 plaques, i a Gràcia, 163, amb l’objectiu d’eliminar totes aquestes referències i garantir que l’espai públic sigui un entorn de socialització i educació on es posin en valor les tradicions populars i democràtiques.

La retirada es durà a terme després que els dos Districtes hagin elaborat un cens per identificar-les i hagin avisat per carta als veïns de la voluntat d’eliminar-les. A més, l’Ajuntament es farà càrrec dels costos d’eliminar-les i d’arranjar l’espai on estaven col·locades.

Per Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, l’inici de la retirada de les plaques “és important des del punt de vista memorial perquè procedim a retirar unes plaques que moltes entitats de la ciutat, de manera reiterada, havien demanat que fossin eliminades de l’espai públic”. Per la seva part, Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, ha expressat que amb aquesta iniciativa “donem normalitat a una qüestió que fa més de 40 anys que arrossegàvem, i procedim a recuperar l’expressió democràtica de no tenir simbologia d’enaltiment feixista als carrers de la nostra ciutat”.

Per últim, la regidora del districte de Nou Barris, Janet Sanz, també ha volgut ser contundent a l’hora de valorar la retirada de les plaques i ha afirmat que “és inacceptable i anacrònic que a la nostra ciutat continuï havent-hi referències a l’autoritarisme i al poder feixista que va representar el franquisme. Les entitats del districte de Nou Barris van demanar a l’Ajuntament ser proactius per fer un espai públic amb símbols de democràcia, llibertat i fraternitat i retirar la simbologia de la dictadura franquista”.