El pròxim dia 7 d’abril se celebra, com cada any, el Dia Mundial de la SALUT. Tradicionalment el Partit de l’Esquerra Europea s’adhereix i promou els esdeveniments que es desenvolupen a escala global i a Europa en particular. Els Partits que ho integrem donem suport també als nostres països a aquesta efemèrides que sempre hem considerat justa, digna i necessària.

La salut i la vida són drets anteriors i superiors a uns altres com la propietat privada. La salut no és només « no estar malalt » sinó viure d’una manera autònoma, solidària i joiosa.

I en aquesta reivindicació fonamental estàvem lluitant, al costat dels moviments socials per uns drets socials, atesos pels serveis públics, quan en 2019 -20 ha esclatat la terrible pandèmia del Covip-19.

En aquesta ocasió l’impacte és de caràcter mundial i tant el contagi (morbiditat) i la mortalitat com els efectes socials estan en curs i en expansió. Ara certament la societat està seriosament malalta i les persones se senten amenaçades i atemorides

No podem ometre la causalitat de la situació més enllà de la inqüestionable agressivitat del nou virus. Encara amb l’heterogeneïtat europea que ens caracteritza, han estat les polítiques neoliberals imperants en molts estats i l’austericidi conseqüent en agressió sostinguda, el que ens ha portat a la mercantilització/ privatització i feblesa dels sistemes públics de sanitat.

En aquest estat de fragilitat la càrrega d’estrès provocada per la pandèmia ha resultat insuperable. Amb totes les diferències d’obligada anàlisi ja ningú qüestiona les transcendents conseqüències per a la societat, el treball i l’economia. Per a la salut i la vida.

I les desigualtats disparades incrementant-se. I els sectors més fràgils una vegada més tornen a sortir penalitzats: dones, pobres, majors, migrants, exclosos. Les treballadores/és del sector sanitari i social de cures paguen amb la seva pròpia salut el seu lliurament i la seva generositat

Aquest 7 d’abril proclamarem que la SANITAT PÚBLICA, el nostre servei públic, és la millor, i és l’única defensa demostrada i segura de la població.

Europa, i en concret l’U.E., no pot desmarcar-se d’aquests fets. Està obligada a respondre i aquesta crisi és crucial fins al punt de definir el seu propi futur. Aquesta calamitat marcarà la història.

Per tot això el Dia Mundial de la Salut és una data de gran importància. Hem de fer veure que lluitant unides hi ha llum al final del túnel. I la imatge de la campanya de l’esperança és el dimarts 7 d’abril un llençol o tela blanca en la teva finestra o balcó.

 

Propagant la solidaritat.