Segons la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, “la transparència és una cultura i una manera de fer que ha d’impregnar el conjunt de l’administració pública”

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dóna un nou impuls al seu compromís amb la transparència. Avui dilluns, 8 d’agost, ha publicat a l’adreça web transparencia.tmb.cat la informació relativa al nou organigrama, càrrecs, funcions i retribucions de tots els membres que formen part dels diferents òrgans de govern de la companyia (Consell d’Administració, Conseller Delegat, Consell Executiu i Consell Directiu).

El contingut ja està disponible en línia a la citada pàgina en el marc del procés que s’està desenvolupant en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les seves empreses cap al ple compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta acció s’emmarca “en la voluntat ferma de TMB d’evolucionar en la millora constant de la gestió dels recursos públics incrementant la cultura de la transparència i de la innovació per tal d’esdevenir una empresa pública de referència”, afirmen des de TMB. La publicació “permet assolir un dels objectius de la nova direcció de la companyia, que consisteix a donar una publicitat activa sobre les retribucions dels directius”, afegeixen.

A més, TMB preveu actualitzar properament la informació publicada amb l’objectiu de donar encara més detall de la política retributiva de tota la plantilla de l’empresa.

Segons la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, “la transparència és una cultura i una manera de fer que ha d’impregnar el conjunt de l’administració pública i al mateix temps promoure el dret d’accés a la informació per part de la ciutadania”.

Portal de transparència

El passat mes de març TMB va posar en marxa el portal de la transparència. El lloc web permet fer un seguiment de la gestió del transport públic sota la responsabilitat de TMB, a través d’enllaços i de documentació actualitzada sobre l’organització i el marc institucional, econòmic i normatiu de l’empresa.

Actualment, les pàgines del portal contenen també les dades més rellevants en matèria pressupostària i informació relacionada amb la plantilla de TMB a més d’informació de caràcter institucional.