Durant la celebració del Dia Mundial de les persones refugiades al Saló de Cent, Jaume Asens ha tornat a reclamar més recursos i implicació de l’Estat i la Generalitat

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Creu Roja, ha obert 150 places d’acollida d’emergència en equipaments municipals

Unes dues-centes persones han participat a l’acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades que s’ha fet avui al saló de Cent amb voluntaris i voluntàries, entitats i persones que acompanyen i atenen a persones refugiades a la ciutat.

Barcelona és una ciutat amb llarga tradició en acollida de persones immigrades i refugiades. Fins al mes de maig de 2018 el SAIER, el Servei d’atenció a persones immigrades, emigrades i refugiades, ha atès un total de 8.500 persones. D’aquestes 3.589 són sol·licitants d’asil i 780 són menors d’edat. Mentre que al 2017 el nombre de persones ateses van ser 16.936, 4.405 de les quals eren sol·licitants d’asil.

Els últims dies Barcelona ha reforçat els serveis d’acollida d’emergència i ha posat en marxa dos equipaments amb capacitat per 150 places. Aquest dispositiu se suma al que garanteix l’Ajuntament de Barcelona amb recursos propis, allotjament de més de 200 persones cada nit, la major part, famílies en situació de vulnerabilitat amb menors. A aquestes dades també cal afegir l’allotjament de 437 persones immigrades i potencials sol·licitants d’asil a través del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) des de gener fins a maig.

El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha explicat que “les ciutats no ho podem fer soles i ha reclamat la corresponsabilització de les altres administracions”. En aquest sentit, ha afegit que és necessari que “totes les administracions treballem de forma conjunta i posem els recursos per ampliar la capacitat d’acollida i fer-ho en condicions de dignitat”.