Valors.

D’esquerres

Volem una societat amb justícia social, plenes llibertats individuals i col.lectives, radicalment democràtica en un planeta habitable i sostenible. Amb igualtat en les esferes econòmica, política, social i cultural.

Transformadors i anticapitalistes

El capitalisme té inherents les injustícies, les desigualtats i explotacions que avui presenciem. La superació d’aquest sistema econòmic actualment en la fase de globalització neoliberal d’explotació d’èssers humans per èssers humans, d’imperis a pobles i de depredació del planeta és imprescindible per tenir un món en pau, sostenible i ons els èssers humans siguin lliures i iguals.

Catalans i republicans

És català o catalana qui viu, treballa o ho intenta, a Catalunya. Defensem els drets nacionals de Catalunya i el seu dret a l’autodeterminació basat en què democràticament la ciutadania pugui escollir el seu futur i el què vol ser. Ens sentim republicans per tradició democràtica, per memòria històrica i per la vinculació amb els valors de llibertat, igualtat i fraternitat.

Federals

Creiem en l’articulació federal i plural de Catalunya amb la resta de pobles de l’Estat i amb Europa. On es combinin el màxim autogovern que desitgem amb el govern compartit en aquells assumptes que siguin comuns.

Internacionalistes i solidaris

Amb l’objecte de lluitar per tots els drets humans a tot arreu ens solidaritzem i sentim copartíceps amb les lluites dels pobles de tot el món que lluiten contra l’opressió, per la justícia, les llibertats i la seva dignitat.

Plurals

Creiem que és un valor en si la nostra pluralitat, on la suma de persones i col.lectius amb diferents orígens i sensibilitats dóna com a resultat un projecte més fort i ric.

Unitaris

La nostra vocació unitària es manifesta tant amb les organitzacions polítiques com amb les socials quan es tracta de millorar les condicions de vida, de treball, democràtiques i culturals de la ciutadania.

Carta financera i Carta ètica de l’afiliació i càrrecs públics d’EUiA

Identitat.

Esquerra Unida i Alternativa és un Moviment Polític i Social, nacional català i republicà, federal, anticapitalista, internacionalista i solidari en què conflueixen forces polítiques, socials i persones d’esquerres.

Formacions integrants

Actualment formen part d’Esquerra Unida i alternativa les següents organitzacions polítiques:

Relacions amb Izquierda Unida (IU)

EUiA des de la seva plena sobirania es corresponsabilitza a nivell estatal amb el projecte comú d´Izquierda Unida, sent-ne el seu referent polític a Catalunya.

Relacions amb el Partit de l´Esquerra Europea (PEE)

EUiA forma part del PEE, defensarem el nostre programa des del grup europeu del Partit de l´Esquerra Europea, que s´ha fundat a Roma el passat 9 de maig de 2004.

EUiA té membres dels organs de direcció del mateix. Aquest partit neix amb la voluntat de ser la referència de les esquerres transformadores i alternatives a Europa, i continua el treball del nostre espai polític a nivell europeu desenvolupat abans pel GUE (Grup de l´Esquerra Unitaria Europea-Esquerra Verda Nòrdica) al Parlament Europeu.

Enllaç a la web del Partit de l’Esquerra Europea