Consell Nacional.

El Consell Nacional és l’òrgan federal, col·lectiu, de coordinació i de direcció d’Esquerra Unida i Alternativa.

El nombre total de persones que conformen el Consell Nacional és de 80. És qui fixa les orientacions polítiques i estratègiques entre assemblees.