Consell Nacional.

El Consell Nacional és l’òrgan que fixa les orientacions polítiques i estratègiques entre assemblees.

El nombre total de persones que el conformen és de 50 i està coordinat per Josep Ferrer Llop.