La sectorial de la formació secunda la mobilització convocada per la Coordinadora estatal de Marees Blanques pel 10 de desembre

La salut és un estat de benestar físic, mental, social i cultural, no només l’absència de malaltia. És un dret humà fonamental i és responsabilitat dels governs la seva atenció i cura mitjançant un servei públic.

La desigualtat creixent, com a conseqüència de les polítiques neoliberals aplicades pels governs, minva la salut de les persones i empitjora la seva vida.

L’Atenció Primària és un element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. El desmantellament continuat al qual està sotmesa, per les externalitzacions, privatitzacions i retallades pressupostàries, està arribant a situacions insostenibles de pèrdua de qualitat.

Des de 2011 s’han tancat centres i serveis, es redueixen horaris, ens donen visita per al cap de 15 o més dies, i sovint no som visitats per la nostra metgessa o la nostra infermera de referència.

Per tot això exigim al Govern de la Generalitat:

Un increment del pressupost sanitari total per a l’Atenció Primària de l’actual 15% al 25%. Visita en 48 hores per la metgessa o la infermera de capçalera. Augment de les plantilles de personal i compliment de l’acord per a la recuperació dels seus drets econòmics i socials. Cobertura d’absències per baixes, vacances, jubilacions i altres.

Ens oposem a la reducció de l’horari de tarda de les consultes, una mesura unilateral que encara agreujaria més les llistes d’espera. El Departament de Salut ha de negociar amb els sindicats la introducció d’horaris racionals i millores per a la conciliació  familiar de les treballadores.

Aquests són els nostres principis i algunes de les nostres exigències des de fa molt de temps.

EUiA Salut defensem un sistema públic, universal, equitatiu, solidari, de qualitat i equitat garantides. Donem suport i cridem a participar en la mobilització del 10 de desembre convocada per la coordinadora estatal de Marees Blanques (a continuació reproduïm el seu comunicat).

10-D: Jornada de lluita per la Sanitat pública contra les llistes d’espera i la mercantilització de la salut

Des de la Coordinadora Estatal de Marees Blanques en compliment de les accions consensuades en la nostra 8a assemblea, plantegem la present convocatòria com a resposta necessària a la degradació intolerable que està patint el sistema públic de Salut. La situació és avui crítica i amenaça la subsistència mateixa del caràcter públic i la dignitat de l’atenció sanitària. Això és especialment greu a l’Atenció Primària, afectada per una sèrie de agressions sistemàtiques.

Les llistes d’espera han assolit un volum i una gravetat que suposen una autèntica desesperació intolerable, que a més d’agreujar les patologies, discrimina a les persones més vulnerables. Maten.

Tot se sotmet als interessos de mercat, es privatitza, s’amaga o es disfressa, la salut es transforma en mer objecte de negoci.

Les dades i les xifres il·lustratives d’aquest atac sostingut són escandalosos i cada realitat té la seva lectura concreta, tot i que sempre dins d’una lògica global de depredació capitalista i mercantil.

Fan servir eufemismes com l’externalització, la sostenibilitat, els co(re)pagaments o la mal anomenada col·laboració pública-privada o col·laboració pública-social com a fórmula per parasitar els escassos recursos públics cap al lucre empresarial. En realitat, amb ells sempre privatitzen, mercadegen, corrompen, desmantellen i porten la Sanitat pública al límit de la seva supervivència com a tal. Així, diferent però igual a tot arreu.

És per això que la Coordinadora Estatal de Marees Blanques per la Salut hem decidit cridar a una jornada de lluita general, dins de les nostres accions quotidianes, per a denunciar, visualitzar i organitzar la mobilització ciutadana. Una acció a escala de país on reivindicar, defensar i construir amb absoluta claredat i determinació el nostre objectiu comú: el Sistema Nacional i Públic
de Salut, amb caràcter universal, equitatiu, integral i de qualitat.

Ens dirigim de forma oberta i plural a una suma diversa d’organitzacions, d’entitats, territoris, de lluites, de persones i col·lectius reafirmant la nostra titularitat dels Serveis Públics en general i avui, del Dret a la Salut en particular. Només actuant juntes podrem confluir en una gran crida capaç de parar els peus a la insaciable sagnia i robatori que exerceixen les polítiques neoliberals amb total impunitat: treballadores i professionals, bates blanques o blaves, associacions civils, ciutadania organitzada i empoderada, agents i entitats del sector i dels seus determinants socials unides com a ciutadania responsable i amb tots aquells altres que s’oposin a la deriva en curs.

El dia 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, serà el nostre dia; sortirem als carrers i centres en una jornada de lluita d’àmbit estatal, insurgents i alçades, exigint el nostre Dret a la Salut.

Cada territori, Marea Blanca, organització, associació, entendrà com actuar en la seva realitat concreta. Pensem en concentracions, manifestacions, actes públics o performances, recollides de signatures, presència a les portes dels centres de salut i els hospitals, presència en administracions, i qualsevol tipus d’acció que democràticament la ciutadania decideixi desenvolupar.

Convocarem els mitjans de comunicació, recollirem totes aquestes accions i mostrarem als enemics de la Sanitat Pública, a aquests enemics del poble, als qui ja no consentim més la seva cínica estratègia.

Fora les mans dels recursos públics!

Per la reconquesta del nostre sistema sanitari.

Per l’objectiu d’eliminació de les llistes d’espera.

Per un finançament suficient i finalista d’allò que és públic per la cosa pública.

Per un control i una participació democràtica autèntiques des dels moviments
socials.

Per un renovat i actualitzat Sistema de Salut al servei de les persones.

Guanyarem, perquè ens assisteix la raó, la necessitat, la justícia i perquè Salut és lluitar!

Coordinadora estatal de Marees Blanques

Madrid, 30 d’octubre 2018