El pròxim dijous 24 de maig hi ha concentracions convocades per sindicats del sector i col·lectius en defensa de la salut pública, com la Marea Blanca

Al juny de 2017 més de 600.000 persones del conjunt de l’Estat espanyol es trobaven en espera d’una intervenció quirúrgica, gairebé el doble de la xifra del 2008. A la llista d’espera diagnòstica, gairebé 2 milions de persones esperaven la primera consulta amb l’especialista, amb un temps mitjà d’espera de gairebé 60 dies.

Els territoris amb major mercantilització i privatització són els que encapçalen aquestes vergonyoses xifres i Catalunya està molt per sobre de la mitjana estatal: compta amb 157.000 persones en llista d’espera quirúrgica i 87 dies de mitjana per a obtenir diagnòstic.

L’empitjorament d’allò públic provocat per les polítiques aplicades durant els últims anys forma part d’una estratègia planificada per a facilitar l’expansió del negoci privat. Les retallades pressupostàries, de plantilla, la no cobertura de jubilacions ni de baixes, la capacitat minvada dels centres i hospitals públics provoca derivacions de pacients a les empreses privades, amb finançament públic. Alhora, els recursos públics deteriorats ‘empenyen’ a la població cap a les assegurances privades. Juntament amb la Comunitat de Madrid, Catalunya novament encapçala l’existència de mútues, amb fins un 32% de persones assegurades per les empreses privades.

Malgrat tot és possible afrontar el problema de les llistes d’espera, reduir-les en gran part i amb menys despesa sanitària, utilitzant al cent per cent els recursos públics existents i fent de l’Atenció Primària l’eix fonamental del sistema de salut. Per aconseguir-ho és imprescindible la confluència de treballadores i treballadors de la salut i la ciutadania, que participem en les mobilitzacions en defensa del sistema públic de salut i d’una atenció sanitària de qualitat com les que s’han convocat arreu de l’estat aquest dijous 24 de maig.

Exigim al nou Govern de la Generalitat que prioritzi i situï a la seva agenda aquesta defensa. La salut i la sanitat és la part més important del pressupost de la Generalitat i les mesures aplicades fins ara no han funcionat. El pressupost de 2017 va tenir un increment del 7,5% i només del 4,5% a salut, quelcom inexplicable quan l’atenció primària es troba al límit per manca de personal i de pressupost.

Les llistes d’espera maten! Centres sanitaris infrautilitzats, malalts esperant!

Exigim la derogació de la Llei 15/97 estatal i de totes aquelles lleis autonòmiques que permeten la privatització.

Salut EUiA